15 miljoen voor nieuwe aardwarmteput

Ammerlaan moet een nieuwe aardwarmteput laten boren, omdat de eerste door een ondergrondse leidingbreuk buiten gebruik is gesteld.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, de provincie Zuid-Holland en de Rabobank lenen elk vijf miljoen euro aan het Pijnackerse bedrijf Ammerlaan The Green Innovator voor de aanleg van een nieuwe aardwarmte-installatie. De investering van vijftien miljoen is nodig omdat de bestaande aardwarmteput sinds enkele maanden buiten gebruik is, door de breuk van een ondergrondse leiding. Om weer warm water uit de bodem te kunnen oppompen is een nieuw aardwarmtedoublet nodig. 

Door het verstrekken van de lening kan de levering van aardwarmte aan de afnemers van Ammerlaan, zoals enkele tuindersbedrijven, zwembad De Viergang, het Stanislascollege en een aantal flatwoningen in Pijnacker-Noord, worden veiliggesteld.  De bank en de provincie willen alleen met hun deel van de financiering instemmen als de ook gemeente meedoet, blijkt uit het voorstel aan de gemeenteraad.

Met het boren van een nieuwe put wordt de capaciteit van de aardwarmte direct flink opgevoerd. Samen met het slaan van de nieuwe put wil Ammerlaan het bestaande aardwarmtenet uitbreiden. In de eerste fase kunnen vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in de Noordpolder worden aangesloten. Dan nog is een derde van de capaciteit onbenut. Na 2020 zal ook het resterende vermogen worden ingezet. Daarnaast kan straks ook de bestaande aardwarmteput, die nu tijdelijk is afgesloten, weer warm water leveren. In de toekomst kan een zogenaamde side track worden aangelegd, waarmee de eerste doublet weer in gebruik kan worden genomen.

  Een geothermisch doublet bestaat uit een combinatie van twee naast elkaar liggende diepboringen waarmee in de ondergrond warm water circuleert tussen natuurlijke waterhoudende grondlagen. Het warme water wordt opgepompt en het afgekoelde water wordt via het tweede boorgat in dezelfde watervoerende laag teruggevoerd op enkele kilometers afstand van de inlaat. (Bron: Wikipedia)

Regionaal netwerk

Aardwarmte vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie die de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende jaren wil uitvoeren. De gemeente wil in 2050 geheel energieneutraal zijn, wat betekent dat er dan geen energie meer nodig is uit niet-duurzame bronnen. De aardwarmteproductie van Ammerlaan is daarin van groot belang. Door het netwerk te koppelen aan dat van de andere aardwarmteproducent in de gemeente, Duijvestein, aan de geplande warmteput van de TU Delft en de nog te ontwikkelen aardwarmtebron onder Ypenburg, ontstaat een robuust regionaal warmtenetwerk. 

Ook de nieuwe woongebieden De Scheg, Ackerswoude Zuid, Tuindershof, bestaande wijken (Klapwijk/Centrum) en de glastuinbouwgebieden Fes Oostland, Zuidpolder en Balij kunnen dan van aardwarmte worden voorzien.

Hoger bedrag

De lening van vijf miljoen die de gemeente aan Ammerlaan wil verstrekken is hoger dan eerst was gedacht. In september was de gemeenteraad al vertrouwelijk geïnformeerd, maar toen ging het nog om een bedrag van drie miljoen. Pas nu is het definitieve plan klaar en zijn alle kosten berekend. Ook wordt nu de uitbreiding van het warmtenetwerk direct meegenomen in de financiering.

De gemeente kan de lening verstrekken uit de overliquiditeit; zeg maar het overschot op de begroting dat voor de komende jaren wordt verwacht. Dat levert Pijnacker-Nootdorp nog een voordeeltje op ook. Een overschot levert geen rente op, de lening aan Ammerlaan wel. Aan het bedrijf wordt een marktconforme rente in rekening gebracht.

 

 

 

  1. Als poreuze zandsteenlagen door het winningsproces kapot gaan kan dit lokale bodemverzakking veroorzaken. Ook bodemtrillingen kunnen veroorzaakt worden door aardwarmte winning. Aardwarmte winning gaat vaak op dezelfde manier als schaliegas boringen in de V.S, namelijk door middel van het proces “fracking”. Op de lange termijn kan dit kan leiden tot bevingen, zeker door boorputten dichtbij breuklijnen. Ik hoop dat onze huizen heel blijven.

Laat een reactie achter op Piet Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *