226 bijdragen uit sport- en cultuurfonds

Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kunnen sporten, dankzij het Jeugdfonds sport. Voor zwemles is zelfs een twee keer zo groot bedrag beschikbaar.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft in 2019 voor 226 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen uit Pijnacker-Nootdorp het lidmaatschap voor een sportvereniging of een culturele activiteit betaald, meldt de gemeente. De meeste bijdragen waren bedoeld voor sport, zoals voetbal en turnen, maar ook waren er kinderen die dankzij de bijdrage uit het fonds konden dansen of tekenles volgen.

Het aantal kinderen uit minima-gezinnen dat gebruik maakt van het fonds neemt de laatste jaren toe, maar gelukkig zijn het er fors minder dan de landelijke cijfers aangeven. Volgens de laatste actualisatie van het armoedebeleid in Pijnacker-Nootdorp leeft een op de twintig kinderen in een gezin dat rond moet komen van een minimum inkomen.

Bijdrage verhoogd

De gemeente stelt vanuit de eigen begroting elk jaar een bedrag beschikbaar voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Pijnacker-Nootdorp. Enkele jaren geleden werd deze bijdrage aan de fonds fors verhoogd, omdat het budget ontoereikend was om alle aanvragen te kunnen behandelen.

De bijdrage die kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen krijgen is voor sport maximaal € 225 en voor cultuur maximaal € 250 per jaar. Het is wel een kwestie van kiezen; allebei kan niet. De bijdragen uit het fonds worden direct overgemaakt aan de vereniging of cultuurinstelling. Het is ook mogelijk om een deel van het bedrag te besteden aan sportkleding of attributen die voor de activiteit nodig zijn.

Zwemles

Dankzij een bijdrage van het Fonds 1818 is er voor zwemles voor het diploma-A zelfs een twee keer zo grote financiële bijdrage beschikbaar. Kinderen die zwemles krijgen bij De Viergang krijgen zelfs een garantie dat ze het A-diploma kunnen behalen, als het kind tenminste bij 85% van de lessen aanwezig is.

Ouders die voor hun kinderen gebruik willen maken van het sport- en cultuurfonds kunnen niet zelf een aanvraag daarvoor doen. Dat gebeurt altijd via een intermediair zoals een leerkracht, sportcoach of zorgverlener. Die zijn op de hoogte hoe de aanvraag precies moet worden gedaan. De spelregels voor het fonds zijn wel voor iedereen op te vragen. Dat kan op dit adres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *