Aanbieders jeugd-GGZ adverteren ook

Kritische vragen in de gemeenteraad over spreekuren van de jeugd-GGZ op scholen.

Zorgaanbieders op het gebied van de jeugd-GGZ houden niet alleen spreekuren op school; ze adverteren ook in digitale nieuwsbrieven van scholen om ouders ertoe aan te zetten om hun kind voor een behandeling aan te melden. Wethouder Hanneke van de Gevel bevestigde dit donderdagavond in de gemeenteraad, na een vraag van Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen). “Dat gebeurt inderdaad. U kunt de naam van zo’n zorgaanbieder intikken met een school erbij, dan komt u ze zo tegen.”

Dergelijke vormen van werving vindt het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp net zo ongepast als de spreekuren die de zorgaanbieders op scholen houden. Maar de gemeente kan dergelijke praktijken niet tegenhouden. “Ik vind het erg ongewenst, maar het is niet verboden.”

De kwestie kwam aan de orde toen tijdens het vragenuur PPN-raadslid Jan-Willem Maas de vragen stelde die eerder al schriftelijk waren ingediend namens de fracties van PPN, D66, VVD, CDA, PvdA, CU en Trots. De spreekuren, die zorgaanbieders op scholen houden, zouden er mogelijk mede voor zorgen dat de kosten van de jeugdhulp zo fors stijgen.

Kritisch

Het raadslid van Progressief was in zijn mondelinge vragen aan het college erg kritisch over de situatie. Hij wilde onder meer weten of er contact is geweest met de scholen waar dergelijke spreekuren hebben plaatsgevonden, en ook welke maatregelen het college neemt. De wethouder kon weinig extra informatie geven. Hoeveel diagnoses er naar aanleiding van de spreekuren zijn gesteld en hoe vaak er dan een behandeling bij de zorgaanbieder was begonnen kon ze niet zeggen.

Van de Gevel wilde niet precies aangeven om welke aanbieders van jeugd-GGZ het gaat, ‘omdat we het wel belangrijk vinden dat we met alle zorgaanbieders verder moeten’. “We weten in elk geval wel op welke scholen er veel verwijzingen voorkomen naar de jeugd-GGZ, en we weten ook in welke wijken dat vaak voorkomt.” De wethouder liet wel duidelijk merken ongelukkig te zijn met de situatie.

Integraal aanpakken

Dat benadrukte ze ook na afloop van de raadsvergadering nog een keer. “Als naar aanleiding van zo’n spreekuur alleen naar een probleem van het kind wordt gekeken, dan zien ze het grotere geheel niet. Heel vaak blijkt er sprake te zijn van een vechtscheiding of schuldenproblematiek. Dan kun je wel het kind behandelen, maar dat helpt niet. Wij vinden het juist belangrijk om via de kernteams het hele gezin integraal aan te pakken.”

Pijnacker-Nootdorp stimuleert deze integrale aanpak door een betere samenwerking tussen kernteams, huisartsen en het onderwijs. Zo komt er een pilot waarbij medewerkers van de kernteams in de huisartsenpraktijk worden ingezet. Ook komt er een pilot voor schoolmaatschappelijk werk, speciaal voor peuters tot vier jaar. Hiervoor moet worden samengewerkt met kinderopvang en voorschoolse voorzieningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *