Serieus aandacht voor dierenwelzijn

De Wildopvang in Delft krijgt eindelijk geld van Pijnacker-Nootdorp voor de opvang van zieke en gewone dieren.

Het was een belangrijke avond donderdag voor de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp. De strijd die de fractie in de afgelopen jaren zonder ophouden is blijven voeren, begint op allerlei plekken vruchten af te werpen. De aandacht voor het welzijn van dieren, voor groen en milieu neemt toe op vrijwel alle terreinen waar de gemeente zich mee bezighoudt. Dat werd donderdag onderstreept in een evaluatie van de nota dierenwelzijn en een uitvoeringsplan met allerlei verbeteringen.

“We hameren er al jaren op”, zegt fractievoorzitter Carla van Viegen. “In het begin werd er wel eens lacherig over gedaan dat we ons elke keer weer voor dieren en het milieu inzetten, maar dat is langzamerhand wel voorbij. We merken dat steeds meer rekening wordt gehouden met deze onderwerpen, en dat we zowel door het college als de andere fracties in de raad serieus worden genomen.”

Verbeterpunten

Carla van Viegen: De aanhouder wint.

Dat de wildopvang in Delft nu eindelijk een gemeentelijke bijdrage krijgt voor de opvang van gewonde dieren die in Pijnacker-Nootdorp worden gevonden, is een aansprekend succes, maar er zijn er meer. Een beter toezicht en handhaving in de buitengebieden, meer gemeentelijke voorlichting over dierenwelzijn, aandacht voor het diervriendelijk houden van weidedieren: het zijn allemaal verbeterpunten waar de gemeente mee aan de slag gaat.

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken is er inmiddels veel aandacht voor groen, vogels in het broedseizoen, vleermuizen en andere diersoorten die in het gebied leven. Zo nam de gemeenteraad donderdagavond bij de behandeling van de uitgangspunten voor de nieuwe woonwijk De Scheg een amendement aan waarmee werd geregeld dat groen zoveel mogelijk wordt ontzien en dat dieren die er nu verblijven er zoveel mogelijk kunnen blijven wonen. Initiatiefnemer was ook in dit geval de Partij voor de Dieren.

Tijd nodig

“We zijn er echt nog niet, er valt nog veel te doen, maar de aanhouder wint. Sommige dingen hebben gewoon veel tijd nodig”, zegt Van Viegen. “Voorstellen die we twee jaar geleden al deden worden nu pas overgenomen. En je ziet ook dat andere fracties deze onderwerpen omarmen. Kijk naar de discussie van de afgelopen weken over de bestrijding van de eikenprocessierups: mooi zoals dat wordt opgepakt.”

“We hebben een aanjaagfunctie. Je bereikt niet altijd meteen resultaten, maar je ziet echt een groeiende bewustwording, ook over vlees eten en dierenwelzijn. Het zijn gespreksonderwerpen geworden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *