‘Aanpassing past binnen beleidsdoelen’

Het college van B & W vindt het nog steeds gerechtvaardigd om nog maar 70% van de kosten van zonnepanelen mee te tellen bij het toekennen van een durzaamheidslening, als voor de overige 30% andere aanpassingen aan de woning worden gedaan die de duurzaamheid bevorderen. Het besluit rond de zonnepanelen is ingetrokken, maar B & W willen dezelfde beperking opnieuw inpassen in een nieuwe verordening.

De aanpassing van de maatregel past volgens B & W ‘binnen de beleidsdoelen’. Dat bevestigt het college opnieuw in zijn beantwoording van schriftelijke vragen, die gesteld zijn door de fractie van Gemeentebelangen.

Mondeling

In de beantwoording geven B & W toe dat de juridische toets die eerder werd genoemd in een informatienota aan de raad, een interne toets was die mondeling is teruggekoppeld. Naar aanleiding van het negatieve juridische beoordeling door een advocatenbureau dat door Gemeentebelangen om advies was gevraagd, is bij een jurist in dienst van de gemeente een ‘second opinion’ gevraagd.

Aan de hand van dat interne advies is ‘geconcludeerd dat het vanuit juridisch oogpunt de voorkeur geniet het Besluit zonnepanelen in te trekken’, schrijven B & W nu aan de raad.

Bevoegdheid

In de nieuwe verordening over de duurzaamheidslening willen B & W niet alleen de beperking rond de zonnepanelen vastleggen, maar ook dat het college de bevoegdheid krijgt om aanpassingen te doen zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken. In de verordening zou expliciet moeten worden genomen dat het college in het vervolg maatregelen kan wijzigen.

In de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad komt de zaak donderdag aan de orde. Op bezoek van gemeentebelangen wordt een debat over het besluit rond de zonnepanelen gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *