‘Aardgasvrij-subsidie is een mooie kans’

Frank van Kuppeveld: Mooie kans

Wethouder Frank van Kuppeveld vindt de optie dat het misschien lukt om Klapwijk in Pijnacker tegelijk met de herinrichting grotendeels aardgasvrij te maken, een ‘mooie kans’. “Het is nog niet zeker dat het doorgaat, want er zijn meer gemeenten die een beroep doen op de subsidie van het rijk, maar als we daar geld van zouden krijgen, dan zou dat erg mooi zijn.”

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een aanvraag heeft gedaan bij het Rijk om een deel van de kosten die zijn gemoeid met het aardgasvrij maken van Klapwijk vergoed te krijgen vanuit het programma Aardgasvrije Wijken. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, dan is 42% van de benodigde investering van bijna 18 miljoen euro gedekt.

Klapwijk gaat de komende jaren op de schop. Het zou mooi zijn als er dan meteen een warmtenet kan worden aangelegd.

De gemeente heeft de werkgroep van bewoners, die betrokken is bij de plannen om de Pijnackerse wijk van nieuwe riolering te voorzien, op te hogen en klimaatbestendig te maken, op de hoogte gebracht van de subsidie-aanvraag. Als het rijk in het najaar instemt met de plannen in Klapwijk, dan worden ook de andere bewoners erbij betrokken. Het plan om de wijk aan te sluiten op de geothermische bron, die over enkele jaren wordt aangelegd door het bedrijf Wayland Energy, is alleen haalbaar als er voldoende draagvlak in de wijk is. Doen er te weinig bewoners van Klapwijk mee, dan is het project van de baan.

Niet gedwongen

Uit enkele reacties op het bekend worden van de plannen blijkt dat sommige bewoners bang zijn dat ze ergens toe gedwongen worden, maar dat misverstand wil Van Kuppeveld graag wegnemen.

“Niemand hoeft verplicht over te stappen op aardwarmte. Ook als er genoeg mensen meedoen, dan is er nog steeds de keuze om aardgas te blijven gebruiken. De gasleidingen blijven gewoon in de straat liggen, die worden voorlopig niet opgeruimd. Er is wel sprake van dat het op de langere termijn, ergens tussen 2030 en 2050, ophoudt met het gas, maar dat is iets waar wij lokaal geen invloed op hebben. Tot die tijd kan iedereen die niet wil overstappen, gewoon gas blijven gebruiken.”

Van dwang zal dus geen sprake zijn, maar wel zal — als het allemaal doorgaat — geprobeerd worden om bewoners te verleiden, zegt Van Kuppeveld. De lagere kosten van de geothermische warmte zullen daarbij een belangrijk argument zijn. Weliswaar zijn in de woningen investeringen nodig om van de gasgestookte cv-ketel over te stappen op een warmtewisselaar, maar uiteindelijk wordt dat door de lagere tarieven terugverdiend.

“We hebben geen dwangmogelijkheid om mensen mee te krijgen. We kunnen ze wel verleiden met een goed aanbod en een goed verhaal.”

Backup

Voor bezorgdheid of de levering van warm water wel gegarandeerd is, en of dat niet in gevaar komt als er ergens iets misgaat in de geothermische put, is geen reden, zegt Van Kuppeveld. “Een warmteleverancier heeft een leveringsverplichting. Er moet altijd een backup zijn voor als er ergens iets mis gaat. Dat was ook zo bij Ammerlaan toen daar een probleem ontstond bij het oppompen van het warme water. De afnemers bleven gewoon het warme water krijgen, omdat het bedrijf ook nog de gasgestookte installatie heeft staan.”

Het wordt in de komende maanden spannend of Pijnacker-Nootdorp inderdaad kan meeprofiteren van de rijkssubsidie. Er zijn immers meer kapers op de kust. Van Kuppeveld denkt wel dat de gemeente voor Klapwijk een goed verhaal heeft. “Bij de beoordeling wordt ook gekeken hoe het volledige plan eruit ziet en of je ook andere dingen doet in de wijk. Wij combineren het met het klimaatbestendig maken van de wijk. Dat is zeker een plusje.”

Onrendabele top

Komt de 7,5 miljoen die Pijnacker-Nootdorp heeft aangevraagd daadwerkelijk deze kant uit, dan maakt dat het aardgasvrij maken van de wijk een stuk goedkoper. De vraag is dan wel hoe het later met andere wijken zal gaan wanneer zo’n subsidie van het rijk niet meer beschikbaar zal zijn. Van Kuppeveld: “Dat is een interessante vraag, daar weten we het antwoord nog niet op. Het zou kunnen dat je om dit soort dingen van de grond te krijgen de onrendabele top toch op de een of andere manier als overheid moet financieren.”

Reden temeer dus om de Enecogelden die Pijnacker-Nootdorp onlangs heeft bijgeschreven gekregen, voorlopig even op het spaarbankboekje te laten staan? De wethouder: “Oh ja, die gaan we zeker niet verjubelen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *