Actieplan Geluid maakt heel wat los

Vooral veel omwonenden van de Europalaan vinden dat ze teveel geluidhinder ondervinden van het verkeer.

Het ontwerp van het Actieplan Geluid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, dat in oktober voor inspraak was vrijgegeven, heeft heel wat losgemaakt. Veel inwoners hebben een zienswijze ingediend, omdat ze last ervaren van geluidhinder door het verkeer. Vooral omwonenden van de Europalaan in Pijnacker klagen over het verkeer. 22 van hen dienden een zienswijze in.

In het Actieplan staan verschillende maatregelen die de gemeente tot en met 2023 gaat uitvoeren om geluidoverlast terug te dringen. Zo zijn er nog vierhonderd woningen in de gemeente die aan een drukke weg liggen en waar de geluidbelasting boven de wettelijke normen uitkomt. De gemeente moet hier maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de bewoners minder last ondervinden van de herrie.

Ook zijn er plannen om op bepaalde wegen stil asfalt toe te passen en wordt de Delftsestraatweg binnen de bebouwde kom in overleg met de bewoners beter ingepast.

Veel klachten

De zienswijzen hebben betrekking op plekken waar volgens de gemeente geen maatregelen nodig zijn, omdat de geluidbelasting daar onder de zogenaamde plandrempel van 65 dB blijft. Toch zijn er veel klachten, blijkt uit de ingediende inspraakreacties.

Veel van die zienswijzen hebben betrekking op de Europalaan in Pijnacker. Sommige omwonenden vinden het onbegrijpelijk dat die weg niet hoort bij de knelpuntlocaties. Sinds de opening van de Tuindersweg is het op de Europalaan drukker geworden. Er wordt ook overlast ervaren doordat het verkeer te hard rijdt. Een van de indieners slaapt ’s nachts met het raam dicht omdat er al vroeg in de ochtend veel verkeer is op de Europalaan.

Ook werd geklaagd over fijnstof, uitlaatgassen en trillingen, en verder maken omwonenden zich zorgen door toenemend verkeer vanwege de vestiging van de Lidl op de Korteweg.

Stiller asfalt

Volgens het gemeentebestuur is er geen reden voor grote maatregelen, al is wel de bedoeling dat de Europalaan wordt voorzien van een stillere asfaltlaag. Maar dat duurt nog wel even, want die operatie staat pas voor 2023 of later in de planning.

Zorgen zijn er ook over de keervoorziening voor de Randstadrail en de verwachte geluidsbelasting die daardoor kan ontstaan. Anderen ervaren geluidoverlast van de Randstadrail en van het verkeer dat over de Klapwijkseweg rijdt. Verder zijn er twijfels of het vrachtverkeer richting het bedrijventerrein Boezem wel gebruik zal maken van de oostelijke randweg.

De zienswijzen vormen nauwelijks aanleiding voor het gemeentebestuur om extra maatregelen te nemen, zo blijkt uit de nota van beantwoording die aan de gemeenteraad is gestuurd.

Sinds de opening van de Tuindersweg is het verkeer op de Europalaan flink toegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *