Advies informateur: ‘Samen verder’

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil opnieuw een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil zoals al was verwacht opnieuw een breed gedragen akkoord op hoofdlijnen voor de nieuwe raadsperiode. Dat blijkt uit de gesprekken die informateur Piet Melzer in de afgelopen weken heeft gevoerd met de verschillende raadsfracties. Alle partijen hebben laten weten voorstander te zijn van zo’n hoofdlijnenakkoord. De gedetailleerde uitwerking daarvan zou dan moeten worden overgelaten aan het nieuwe college van B & W.

Dat nieuwe college moet volgens de meeste partijen naast de burgemeester uit vier wethouders bestaan. VVD, Eerlijk Alternatief en het CDA mogen een wethouder leveren: daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Uit welke partij de vierde wethouder zou moeten komen is minder duidelijk. Zowel  Progressief Pijnacker-Nootdorp als D66 worden daarvoor genoemd. Beide partijen hebben vier raadszetels, maar D66 is iets kleiner en heeft ten opzichte van de vorige raadsperiode een zetel verloren.

Volgens informateur Melzer zullen ook andere factoren, zoals programmatische overeenkomsten of verschillen en de personele samenstelling van het college in aanmerking moeten worden genomen om tot een keuze tussen beide partijen te komen.

Externe formateur

De informateur adviseert om nu direct aan de slag te gaan met een Hoofdlijnenakkoord, waarbij de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ook een plek zou moeten krijgen. Voor de collegevorming beveelt Melzer aan om een externe formateur aan te stellen, die wel al wordt betrokken bij het opstellen van het raadsbrede akkoord, maar die pas daarna met de daadwerkelijke formatie aan de slag gaat.

Melzer geeft voor het nieuwe hoofdlijnenakkoord als titel de suggestie ‘Samen verder’. “Daarmee wordt de ingeslagen weg van ‘Samen Doen in gezamenlijkheid voortgezet, en wordt tegelijkertijd invulling gegeven aan ‘In Contact’ “, aldus de informateur.

De gemeenteraad bespreekt dinsdagavond de aanbevelingen van de informateur in een openbare raadsvergadering.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *