Afval: Aansluiting bij HVC nu definitief

De samenwerking tussen de afvalbedrijven Avalex en HVC is nu definitief. Nadat de zes gemeenten waarvoor Avalex het huishoudelijk afval ophaalt daarmee allemaal akkoord zijn gegaan, heeft het bestuur van Avalex besloten om per 1 januari volgend jaar aandeelhouder te worden van de Noord-Hollandse afvalverwerker. HVC gaat voor de zes gemeenten, waaronder Pijnacker-Nootdorp, het fijn- en grofhuishoudelijk restafval verwerken en ook het groente, fruit en tuinafval.

Avalex koopt zich bij HVC in door de aanschaf van 440 aandelen, die overeenkomstig het aantal inwoners worden verdeeld over de zes gemeenten. Pijnacker-Nootdorp verwerft 73 aandelen, waar tegenover een garantstelling staat van ruim 13,5 miljoen euro. De gemeente krijgt hiervoor een provisie van 1% per jaar, dus ruim 136.000 euro.

Veel discussie

Over de samenwerking van het afvalbedrijf met HVC is ook in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp veel discussie geweest. Dat gebeurde vooral nadat enkele commerciële marktpartijen hadden betoogd dat de deal helemaal niet zo gunstig zou zijn door de dalende marktprijzen voor de verwerking van restafval. Het Avalexbestuur heeft naar aanleiding van deze kritiek opnieuw naar de tarieven gekeken en kwam tot de conclusie dat het tarief van fijn huishoudelijk afval mogelijk zou kunnen dalen, maar bij recente aanbestedingen voor grof restafval en gft was er juist een stijging in de prijsontwikkeling. Door de garantstellingsprovisie die de gemeenten elk jaar ontvangen kreeg de keuze voor HVC toch de voorkeur.

Voor Pijnacker-Nootdorp, en ook voor de andere gemeenten, was daarnaast een belangrijk argument om het HVC in zee te gaan dat de gemeenten als aandeelhouders meer invloed hebben op het beleid van de afvalverwerker dan bij aanbesteding bij een private marktpartij.

Exitstrategie

In de afspraken met HVC komt Avalex tegemoet aan verschillende wensen en bedenkingen van de gemeenten. Zo wordt een heldere exitstrategie bepaald, voor het geval gemeenten later toch zouden willen uitstappen, en ook wordt na vier jaar de samenwerking met HVC geëvalueerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *