Afvalheffing stijgt, maar minder hard

De afvalstoffenheffing in Pijnacker-Nootdorp gaat volgend jaar omhoog, maar niet met 60 euro per huishouden, zoals het college van B & W had berekend. De gemeenteraad wist de verhoging dinsdagavond te beperken tot ongeveer de helft, door voor 2020 en 2021 € 500.000 euro per jaar vrij te maken om het tekort te dekken.

De heffing op afval moet omhoog omdat het rijk een hogere belasting op de verbranding van afval rekent, én omdat inwoners van Pijnacker-Nootdorp nog te weinig afval scheiden, zodat er minder opbrengst is uit de verkoop van grondstoffen als papier en plastic.

De gemeenteraad vond de verhoging veel te fors, terwijl in het akkoord bij het begin van deze raadsperiode was afgesproken dat de woonlasten juist omlaag zouden gaan. Bij de behandeling van de programmabegroting voor volgend jaar kwamen er daarom verschillende amendementen op tafel die bedoeld waren om de verhoging helemaal van tafel te krijgen of flink te beperken.

Debat

De discussie over de afvalstoffenheffing en over het voornemen van het college om de nieuwe manier van inzamelen nu in alle wijken versneld in te invoeren, bepaalde voor een belangrijk deel het debat over de begroting voor volgend jaar. De meeste fracties ondersteunden een amendement van de VVD dat er op neer kwam dat er, naast de twee ton die al was begroot voor lastenverlichting, driehonderdduizend euro uit de algemene reserve zou worden gehaald om het tarief van de afvalstoffenheffing omlaag te brengen.

Het college voelde daar bij monde van D66-wethouder Peter Hennevanger niet veel voor, omdat de afspraak is dat de afvalverwerking kostendekkend moet zijn. Ook vond hij dat daarmee de spelregels van een zorgvuldig financieel beleid worden geschonden. “De kosten nemen gewoon toe. En dan kunnen we wel zeggen: dat hebben we liever niet, maar we hebben het er wel mee te doen.”

Hennevanger liet daarom weten ‘heel verdrietig’ te worden van het voorstel om het geld uit de algemene middelen te halen.

Half miljoen

Na veel discussie en enkele schorsingen werd het amendement zo aangepast dat volgend jaar € 100.000 euro wordt gebruikt van het vrije budget dat de raad heeft voor nieuwe initiatieven, en € 200.000 uit het verwachte overschot op de begroting. Samen met het geld dat al voor lastenverlichting was geraamd is er dan volgend jaar toch een half miljoen beschikbaar om de verhoging van de heffing te beperken.

Wethouder Hanneke van de Gevel (EA) zegde toe dat de raad in december de kans krijgt om uitgebreid te debatteren over de manier waarop in de rest van Pijnacker-Nootdorp het zogenaamde nieuwe inzamelen zal worden ingevoerd. Er moet nog worden besloten in welke wijken zal worden gewerkt met ondergrondse containers of met kliko’s, en ook zal het locatieplan voor de ondergrondse containers worden gemaakt. Die zullen vervolgens na volgend jaar zomer worden geplaatst.

Pas in 2022

De structurele lastenverlichting van twee ton wordt in de komende twee jaar dus gebruikt om de verhoging van de afvalheffing te beperken. Vanaf 2022 kan dit bedrag worden gebruikt voor andere lastenverlagingen, omdat er vanuit wordt gegaan dat er tegen die tijd meer opbrengst zal zijn uit een betere afvalscheiding.

Vanaf dat jaar moet het structurele bedrag worden gebruikt voor een bescheiden korting op de hondenbelasting, een kleine verlaging van de OZB en het schrappen van het tarief voor parkeerkaarten voor gehandicapten. De raad legde de verdeling van dat geld vanaf 2022 nu alvast in een motie vast.

Het ging veel over de afvalheffing en het scheiden van afval dinsdagavond in de gemeenteraad. Daarom gaf Harald van Zielst (Trots) aan wethouder Hanneke van de Gevel en de rest van het college blauwe kliko’s kado. En wat geld om bij de afvalheffing te leggen.
Een opmerking bij " Afvalheffing stijgt, maar minder hard"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *