Afvaltarief volgend jaar 5,9% omhoog

De afvalstoffenheffing moet volgend jaar omhoog. Ondanks de bijpassing door de gemeente van 200.000 euro als lastenverlichting voor 2021 is er voor volgend jaar nog steeds geen sprake van een kostendekkend tarief. De gemeente wil die kostendekkendheid voor de inzameling van afval wel. Daarom zal het college bij de begroting voor volgend jaar voorstellen om de afvalstoffenheffing met 5,9% te verhogen. Dat komt neer op ongeveer € 20 per huishouden.

Wat het tarief voor de afvalinzameling in de jaren ná 2021 zal moeten worden is nog niet goed te berekenen, laat het college van B & W aan de gemeenteraad weten. Als het lukt om via het goed scheiden van afval de hoeveelheid restafval terug te brengen tot maximaal 100 kg per inwoner, dan zouden de kosten die de gemeente kwijt is aan Avalex met 450.000 euro dalen. In dat geval is een verhoging van de heffing niet nodig en misschien is dan zelfs een verlaging mogelijk.

Maar als er meer restafval overblijft en als de verwerking daarvan duurder wordt, wat nu de verwachting is, dan zou de gemeente zomaar tot 220.000 euro méér kwijt kunnen zijn. Onzeker is verder hoeveel de ingezamelde grondstoffen dan zullen opbrengen. Als de marktprijzen verder dalen, dan kan dat de gemeente ook geld kosten.

Scenario’s

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B & W de verschillende scenario’s op een rijtje gezet die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van afval. Uit dat overzicht blijkt dat doorgaan met het Nieuwe Inzamelen nog steeds een positief resultaat geeft bij de kosten van de inzameling. Stoppen met de uitrol van het Nieuwe Inzamelen maakt de zaak duurder, omdat de hoeveelheid restafval per inwoner dan veel hoger blijft dan de 100 kg waar naar wordt gestreefd.

Ook het nascheiden van het restafval maakt de kosten voor het afval niet lager. Bij nascheiding moeten papier, GFT-afval, textiel en glas nog steeds apart ingezameld worden, omdat alleen PMD-afval goed uit het restafval kan worden nagescheiden. Ook wordt verwacht dat de hoeveelheid restafval per inwoner dan niet verder wordt beperkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *