Amendement over privacybeleid haalt het net niet

De gemeenteraad verwierp een amendement dat bedoeld was om het privacybeleid aan te scherpen. Dat kwam omdat twee leden van de raad niet aanwezig waren.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet al heel veel op het gebied van de privacy van de inwoners, en de afspraken hierover worden in de komende tijd nog verder aangescherpt. Daarom is het niet nodig om het belang ervan nog eens extra onder de aandacht van het college te brengen, redeneerde burgemeester Francisca Ravestein donderdagavond in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.

Ze reageerde daarmee op een amendement dat mede namens VVD, Gemeentebelangen en Partij voor de Dieren was ingediend door Nita Graafland van Eerlijk Alternatief. Met dat amendement wilden de fracties de aanbevelingen uit een rapport, dat was opgesteld door de Rekenkamer, nog wat extra onderstrepen.

De burgemeester, portefeuillehouder op het gebied van het privacybeleid, vond het voorstel overbodig omdat alle punten die erin werden genoemd volgens haar al worden uitgevoerd. Het leverde een pittig debatje op met de indieners van het amendement, die benadrukten dat het niet was bedoeld als een aanval op het college, maar als aanmoediging en ondersteuning.

Het amendement haalde het uiteindelijk net niet, maar dat kwam omdat twee raadsleden uit de genoemde fracties afwezig waren en dus niet mee konden stemmen.

Video-opnamen

Dat de nieuwe privacywetgeving serieus wordt genomen bleek uit een briefje dat donderdag voor het eerst tijdens een raadsvergadering op een van de toegangsdeuren was gehangen. Met dat briefje werd het publiek er op gewezen dat er tijdens de raadsvergadering video-opnamen worden gemaakt, die via het internet te zien zijn. Wie plaatsneemt op de publieke tribune, gaat daarmee automatisch akkoord, aldus de aankondiging.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *