Amendement was tóch al verworpen

De gemeenteraad had vorige week gewoon kunnen stemmen over de begroting, zo is pas maandag gebleken.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is maandagavond volkomen overbodig in een tweede besluitvormende vergadering bijeengeroepen om de begroting voor volgend jaar en later aan te nemen. Het voorstel voor de begroting had vorige week dinsdag gewoon in stemming kunnen worden gebracht. De stemming  was toen uitgesteld door verwarring over een amendement van de Partij voor de Dieren, waar eerst een besluit over moest worden genomen.

Pas maandag is gebleken dat het amendement vorige week al was verworpen, liet burgemeester Ravestein weten aan het begin van de extra raadsvergadering. Vorige week ging men er nog vanuit dat er sprake was van het staken der stemmen (15 vóór, 15 tegen) en dat er daarom een nieuwe besluitvormende vergadering nodig was.

Wel aanwezig

Achteraf gezien was het amendement met die uitslag vorige week al verworpen, omdat het raadslid dat zich van stemming onthield, Annemieke Hulsbergen van de Partij voor de Dieren, wél aanwezig was in de vergadering. Daarom had zij als raadslid moeten worden meegeteld bij het bepalen van de uitslag. En omdat er dus maar 15 van de 31 raadsleden voor waren, was er geen meerderheid voor het voorstel om de wildopvang in Delft financieel te steunen. Er was dus ook geen sprake van dat er daarna niet meer kon worden gestemd over de begroting zelf.

De gemeenteraad was maandagavond kennelijk wat verbluft door de onverwachte ontwikkeling. Geen enkel raadslid ging er verder op in, al werd er tijdens de stemmingen die nog moesten volgen zo nu en dan wat lacherig gedaan. De begroting werd in elk geval unaniem aangenomen.

Moties

De raad stemde ook in met de meeste moties die nog op tafel lagen, zoals een oproep van de VVD om met voorstellen te komen waarmee het aantal uitkeringen flink kan worden beperkt. Ook was er steun voor een voorstel om te komen tot een lastenverlaging vanaf 2020 en voor de oproep om inzicht te geven wat het de gemeente scheelt als er geen kosten meer in rekening worden gebracht voor een invalidenparkeerkaart.

De raad wil verder een inventarisatie van maatregelen om de wachttijd en de werkdruk van de kernteams te verlagen. Daarnaast wordt het college opgeroepen om maatregelen te nemen om het roken onder jongeren terug te dringen en aan te sluiten bij het landelijk initiatief Rookvrije Generatie.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *