‘Arbeidsmigranten moeten wel hier werken’

De gemeenteraad zal zoals het zich laat aanzien volgende week instemmen met het voorstel van het college om binnen de duurzame glastuinbouwgebieden de huisvesting van arbeidsmigranten onder allerlei voorwaarden mogelijk te maken.

De beleidsnota waarin dit wordt geregeld is in de raad goed ontvangen, al waren er donderdagavond in de oordeelvormende vergadering nog wel vragen en opmerkingen over. Zo dringen verschillende fracties er op aan dat controle en handhaving goed geregeld worden, om ongewenste situaties tegen te kunnen gaan.

Nita Graafland (Lijst Graafland) toonde zich donderdagavond bezorgd of wel het zal lukken om de huisvesting uitsluitend mogelijk te maken voor arbeidsmigranten die daadwerkelijk in onze gemeente werken. Ze waarschuwde voor een aanzuigende werking vanuit andere gemeenten, Ook de VVD had het daarover. Gert-Jan Klapwijk fractie vroeg zich af of zoiets wel juridisch afdwingbaar is. Barend van de Kraats (D66) vond dat de juridische afdwingbaarheid goed moet worden geregeld.

Kwaadwilligen

Progressief Pijnacker-Nootdorp heeft daarentegen andere zorgen. Saskia Kleewein wilde vooral van de wethouder weten hoe kwaadwilligen kunnen worden aangepakt. Ze wees op de misstanden die nogal eens voorkomen bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar aan de andere kant merkte ze ook op: “Hoe erg is het nou als er ook iemand zou wonen die buiten onze gemeente werkt? Nu is het zo dat andere gemeenten voor de huisvesting zorgen van √≥nze tijdelijke werknemers in de tuinbouw. En het kan toch ook voorkomen dat in een seizoen waarin er in de kassen niet zoveel te doen is, een arbeidsmigrant buiten onze gemeente in een distributiecentrum gaat werken? Wat is daar nou zo erg aan?”

Wethouder Van Kuppeveld kwam aan de zorgen vanuit verschillende fracties tegemoet met de verzekering dat er een goede controle en handhaving zal zijn. En kwaadwillenden aanpakken: dat kun je alleen door goede contracten te sluiten met de werkgevers en door goed te handhaven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.