Argwaan over zandstort op Gantellaan

Op dit terreintje langs de N470 achter de Gantellaan wil het Zuid-Hollands Autobus Museum zich vestigen. Maar daar is veel verzet tegen.

Bouwbedrijf Heijmans heeft vrachtladingen zand gestort op het terrein achter de Gantellaan in Pijnacker, op de plek waar mogelijk het autobusmuseum zou komen. Dit heeft de argwaan gewekt van de fractie van Gemeentebelangen, die hier vragen over heeft gesteld aan het college van B & W. De fractie vraagt zich af of hiermee een voorschot wordt genomen op de bouw van het autobusmuseum, terwijl besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden.

De fractie vraagt voor de zekerheid of het klopt dat het betreffende terrein geen gemeentelijk gronddepot is. Daarnaast wil de fractie weten of het bouwbedrijf toestemming heeft voor deze zandstort, en of het college het ook niet ongepast vindt, gezien het grote verzet van de omwonenden voor vestiging van het museum op deze plek.

Fractievoorzitter Ina Mantjes vraagt verder of het college bereid is om het zand zo spoedig mogelijk weer af te laten voeren naar een geschikte locatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *