Automobilist verleiden om te gaan fietsen

De parkeerdruk bij de stations van de Randstadrail is hoog. Dat kan worden verbeterd als meer mensen lopend of op de fiets naar de haltes zouden komen.

Veel mensen die hun auto neerzetten op een van de P+R-terreinen bij de haltes van de Randstadrail komen uit de omgeving van zo’n parkeerterrein. De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderzoekt wat kan helpen om deze automobilisten te verleiden om met de fiets naar het station te komen. Dat kunnen bijvoorbeeld meer overdekte fietsenstallingen zijn.

De parkeerterreinen bij de haltes zijn vaak erg vol, niet alleen in deze gemeente, maar in de hele regio. De MRDH, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, heeft daar onderzoek naar gedaan en denkt ook na over oplossingen.

Lichte drempel

De vervoersautoriteit denkt onder andere aan betaald parkeren om de bezetting van de parkeerterreinen te beperken. Dan moet echter wel worden voorkomen dat dit tot parkeeroverlast in omliggende wijken leidt. De MRDH denkt daarom aan een tarief dat een ‘lichte drempel’ zou opwerpen voor P+R-gebruikers die ook lopend of met de fiets naar de halte zouden kunnen komen.

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp vindt dat betaald parkeren pas kan worden ingevoerd als er goede alternatieven zijn voor mensen die nu met de auto naar het station komen. Ook zou invoering van een parkeertarief in regionaal verband moeten gebeuren, om een waterbed-effect te voorkomen.

Centrumlijn-locatie

In Pijnacker-Nootdorp is het gebruik van de P+R-terreinen bij de haltes Nootdorp en Pijnacker-Zuid het grootst. Het parkeerterrein bij Nootdorp is vorig jaar voor een periode van drie tot vijf jaar uitgebreid. Bij Pijnacker-Zuid ligt een deel van het parkeerterrein op een plek waar over enkele jaren gebouwd gaat worden, de Centrumlijn-locatie. Voor dit gebied wordt nu een studie gemaakt, en daarin wordt ook gekeken naar het P+R-terrein.

    • “Parkeerplaatsen zijn vaak erg vol”. Is dat niet ook waar ze voor bedoeld waren ? Tenzij er foutparkeerders zijn, dan moet je handhaven.
      Anderzijds fietsers belonen, mooi alternatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *