B & W geeft opening van zaken

Wethouder Van der Deijl gaf in de beeldvormende raadsvergadering opening van zaken.

Het was het eigen initiatief van toenmalig wethouder Bernard Minderhoud om het college van B & W in september voor te stellen direct in te grijpen na een anonieme melding van mogelijke bijstandsfraude door statushouders. Dat was in afwijking van het beleid dat altijd eerst een confronterend gesprek plaatsvindt bij een vermoeden van fraude.

Dat onthulde wethouder Bob van der Deijl (CDA) donderdagavond in de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Hij gaf daarmee namens B & W opening van zaken over de gebeurtenissen binnen het college, die eind september leidden tot het aftreden van Minderhoud.

Van der Deijl meldde dat er elk jaar twintig tot dertig vermoedens van fraude zijn. De gemeente hanteert beleidsmatige afspraken over de manier waarop zulke vermoedens worden behandeld. Volgens de beleidsnota wordt eerst een confronterend gesprek gevoerd of een onaangekondigd huisbezoek. Ook een heimelijke waarneming behoort tot de mogelijkheden. Dat was dus ook de juiste weg bij de anonieme melding. Maar een medewerker op het gemeentekantoor was aan het twijfelen gebracht en kon niet terugvallen op zijn leidinggevende, omdat die op vakantie was. Daarom had de medewerker de wethouder schriftelijk geïnformeerd, met de toevoeging: ‘We zijn voornemens om in deze situatie enigszins anders te handelen’. “Die toevoeging was onjuist. Het vigerend beleid is: eerst een gesprek”, merkte Van der Deijl donderdagavond op.

Gelijk ingrijpen

“Wethouder Minderhoud heeft daarna op eigen initiatief de zaak in het college gebracht, met het verzoek om gelijk in te mogen grijpen. De overige collegeleden zagen geen reden om van de normale gedragswijze af te wijken. Twee dagen later bleek dat de wethouder meende aan zijn standpunt te moeten vasthouden en zijn ontslag te moeten indienen”, aldus Van der Deijl.

De wethouder kwam met zijn verklaring naar aanleiding van een serie vragen, die fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen donderdagavond stelde over het handhavingsbeleid rond de bijstand. Zij had onder meer gevraagd of er situaties zijn waarin de andere collegeleden ook een stem hebben, en ook of in het beleid rekening wordt gehouden met ‘politieke of mediagevoelige onderwerpen’.

Na de verklaring van de wethouder was er nog enig gesteggel of het onderwerp ook nog moet worden behandeld in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Mantjes gaf aan dat wel te willen, omdat nog niet alle vragen zijn beantwoord en omdat er volgens haar nu nieuwe informatie op tafel ligt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *