Besluit monument weer opgeschort

De gemeenteraad vindt dat pas eind van het jaar een besluit mag worden genomen over het Parochiehuis.

Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad donderdagavond het college van B & W verzocht om een besluit over plaatsing van het Parochiehuis in Pijnacker op de monumentenlijst op te schorten tot eind van het jaar. Een motie van het CDA hierover werd gesteund door VVD, CU-SGP en Gemeentebelangen.

Fractievoorzitter Frank van Kuppeveld betoogde dat het niet goed is om nu onomkeerbare besluiten te nemen over het Parochiehuis, terwijl het parochiebestuur en andere betrokken partijen werken aan een herontwikkeling van het gebouw. Dat proces moeten we de kans geven, vond de CDA’er.

De fracties aan de overkant van de raadzaal gingen niet in zijn redenering mee. Zij vonden dat het juist goed is om het beeldbepalende gebouw op een zichtbare plek in het centrum van Pijnacker op de monumentenlijst te plaatsen.

Cultureel erfgoed

Burgemeester Ravestein, portefeuillehouder cultuur, vond dat ook. In een stevig pleidooi hield ze de raad voor dat plaatsing op de monumentenlijst niet betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen met het gebouw meer mogelijk zouden zijn. “Er zijn talloze voorbeelden van oude gebouwen die uitstekend combineren met nieuwe vormen van gebruik. Het weinige culturele erfgoed dat we in de gemeente hebben moeten we juist koesteren.”

Een voorstel van het college om het gebouw tot monument te verklaren was al eerder opgeschort. B & W kondigde deze week aan nu toch dat besluit te willen nemen, omdat het nog maanden duurt voor het parochiebestuur laat weten wat er met het gebouw gaat gebeuren. Maar de meerderheid van de raad vindt dus dat het college nog tot eind van het jaar moet wachten met het besluit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *