Besluit reclamemast moet opnieuw

Op de hoek van dit parkeerterrein aan de Rijksstraatweg, langs de snelweg A13, zou de reclamezuil moeten komen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is door de rechtbank op de vingers getikt, omdat het college van B & W twee jaar geleden niet de juiste weg heeft gevolgd bij het weigeren van een omgevingsvergunning voor een 35 meter hoge reclamemast op de Rijksstraatweg in Delfgauw.

Het toenmalige college had die mast aanvankelijk mogelijk willen maken via het bestemmingsplan, maar de gemeenteraad voelde daar niets voor. Daarom weigerde het college later de aangevraagde vergunning te verlenen, maar dat had niet zomaar gemogen.

Aanzienlijk hoger

De discussie over de reclamezuil dateert al uit het vroege voorjaar van 2018. Bewoners van de omliggende straten rond het bedrijventerrein Emerald maakten zich toen druk over de last die ze zouden krijgen van de mast, die aanzienlijk hoger zou worden dan de zuil van acht meter die volgens het bestemmingsplan was toegestaan. Volgens de exploitant zou er geen sprake zijn van hinder, omdat de enorme led-schermen aan de andere kant van de mast zouden komen, gericht op de snelweg A12.

De gemeenteraad voelde echter ook niets voor de reclamezuil. Op initiatief van Progressief Pijnacker-Nootdorp werd in april 2018 na een pittige discussie in de raad een amendement aangenomen, waarmee de reclamezuil uit het voorontwerp bestemmingsplan werd gehaald. Ook de fracties van de Partij voor de Dieren, Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief, Trots, het CDA en D66 steunden het amendement. Als reactie daarop weigerde het college darna dus om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Onvoldoende

Maar dat had juridisch zo niet gemogen, vond de rechtbank in Den Haag onlangs, in een geding dat door de exploitant was aangespannen. De reclamezuil was weliswaar uit het voorontwerp van het bestemmingsplan as gehaald, maar daarmee was volgens de rechtbank onvoldoende expliciet besloten om de verklaring van geen bedenkingen te kunnen weigeren. Op juridische gronden werd de gemeente daarmee dus teruggefloten.

De gemeenteraad zal binnenkort opnieuw een besluit moeten nemen over de omgevingsvergunning en daarbij zal de volledige weg moeten worden afgelegd van inspraak, bezwaarprocedure enzovoort. Pas daarna wordt definitief duidelijk of de reclamezuil er mag komen of niet.

Het ronde fundament voor de 35 meter hoge reclamezuil ligt al enkele jaren op het parkeerterrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *