Bestuur Ondernemersfonds maakt plaats

De bedrijvenparken in Pijnacker-Nootdorp zijn blij met het Ondernemersfonds, maar andere groepen hebben kritiek.

Een stevig conflict binnen het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp lijkt in de kiem gesmoord nu het huidige bestuur bereid is om ruimte te maken voor nieuwe bestuursleden en op termijn zelfs de volledige portefeuille wil overdragen. Er zou dan een betaalde onafhankelijk voorzitter moeten komen. Verder is er bereidheid voor een extra onderzoek door een onafhankelijk bureau.

Het Ondernemersfonds is een stichting die vanuit een opslag op de OZB-heffing geld uitkeert voor collectieve voorzieningen voor ondernemers, zoals de beveiliging van bedrijventerreinen, feestverlichting in de winkelcentra, meebetalen aan de centrummanagers enzovoort.

De gemeenteraad moet komende donderdag een besluit nemen of het Ondernemersfonds voor nog eens vijf jaar wordt voortgezet, maar verschillende fracties hebben daar vragen bij geplaatst.

Conflict

In de afgelopen weken is tijdens de beeld- en oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad duidelijk geworden dat er een conflict gaande is binnen de verschillende groepen ondernemers die belang hebben bij het Ondernemersfonds. Die ondernemersgroepen vormen zogenaamde trekkingsgebieden; bijvoorbeeld een winkelcentrum of bedrijventerrein dat recht heeft op een bepaald deel van de uitkeringen van het fonds. De meeste van die trekkingsgebieden wil doorgaan met het fonds, maar een minderheid heeft flinke kritiek op het functioneren van het bestuur en vindt dat het fonds veel te veel geld in reserve op de bankrekening laat staan.

Dat leidde in de afgelopen weken ook tot vragen binnen de gemeenteraad. Ook kwam er kritiek op het feit dat niet goed kan worden beoordeeld hoe het fonds er nu voorstaat, omdat de jaarrekening over 2020 nog niet beschikbaar was.

Dat laatste heeft het bestuur van het fonds nu opgelost. De voorlopige jaarrekening over afgelopen jaar is alsnog naar de gemeenteraad gestuurd. Daaruit blijkt dat het fonds inderdaad een fikse reserve heeft. Op de balans staat een bedrag van ruim zeven ton aan eigen vermogen, geld van de ondernemers dat via de OZB is binnengekomen en waar zij allemaal aan hebben meebetaald, maar dat niet aan de trekkingsgebieden is uitgekeerd.

Felle kritiek

Vooral de glastuinbouw in de Noordpolder uitte tijdens inspraakbeurten in de raadsvergaderingen en in brieven aan de raad felle kritiek op het functioneren van het bestuur. De tuinders hekelden vooral het feit dat het bestuur aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en ook niet weggestuurd kan worden.

Hoewel de kritiek in de reacties van het Ondernemersfonds fel werden weersproken is er dus toch iets in beweging gekomen. De bedrijvenparken De Boezem, Heron, Oostambacht en Ruyven, die wel een groot voorstander zijn van voortzetting van het fonds, schrijven nu in een brief aan de gemeenteraad dat met de huidige voorzitter afspraken zijn gemaakt over verjonging en professionalisering van het bestuur. Ook zijn de bedrijventerreinen bereid om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek, als de raad dat nodig vindt.

Verantwoording

Daarnaast doen de bedrijventerreinen toezeggingen over een betere verantwoording aan de gemeenteraad van de besteding van het geld. Ze stellen voor om raadsleden bijvoorbeeld eens in de tweede jaar uit te nodigen op een van de bedrijventerreinen om te laten zien wat er gedaan wordt met het geld van het Ondernemersfonds.

Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft in een eigen brief aan de raad laten weten dat het de reactie van de bedrijventerreinen onderschrijft. “Wij staan open voor hetgeen zij hierin voorstellen en zullen dit graag met hen oppakken.”

2 reacties op “Bestuur Ondernemersfonds maakt plaats”
  1. Het concept van een ondernemers fonds werkt prima zolang het trekkingsgebied een homogene groep is met een vergelijkbaar belang. Op een bedrijventerrein is dit het geval, en heeft het fonds zeker nut.

    In de buitengebieden ligt dit anders. Er is met de beste wil geen gezamelijk doel te vinden dat ook daadwerkelijk waarde toevoegd voor de ondernemers. Veel verder dan het sponsoren van de lokale buurtvereniging en het tussentijds maaien van de bermen komt men doorgaans niet. Tel daarbij op dat er onevenredigheid bestaat bij de inleg (tuinbouw en agrarische bedrijven betalen een aanzienlijk lager OZB percentage over de waarde van het OG) en je hebt een recept voor mislukking.

    Het zou goed zijn als de buitengebieden zouden kunnen uitstappen, waarbij Er een oplossing komt voor het geld dat deze ondernemers toekomt!

  2. Is het Ondernemersfonds voor Pijnacker-Nootdorp wat de IKL-affaire voor Limburg is? De overeenkomsten zijn talrijk. Op het eerste gezicht een sympathiek initiatief. Maar door belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, slechte bestuurscultuur en gebrek aan toezicht verworden tot een slecht functionerend fonds waar voormalig bestuurders worden ingehuurd als manager zonder dat hij daar capabel of gekwalificeerd voor is. Opdrachten van het fonds worden verdeeld onder bestuurders van trekkingsgebieden en ondertussen stapelt het geld zich maar op wat bedoeld is voor initiatieven om de lokale economie te ondersteunen en te stimuleren.
    Sportief van de voorzitter van het Ondernemersfonds om te erkennen dat de opzet van het Ondernemersfond gedoemd is om te mislukken. Door de critici van het Ondernemersfonds is dit al sinds de voorbereiding en de start van het fonds aangegeven. De oplossing die Ben aandraagt in de onderstaande reactie is ook gewoon bekend bij de bestuurders van het Fonds. Vorm het Ondernemersfonds om tot Bedrijfsinvesteringszones(BIZ) In bijna al de omringende gemeenten wordt met de BIZ gewerkt. Alleen Delft heeft hier in de regio een Ondernemersfonds. Maar zij hebben dan weer vrijwel geen buitengebied. Bij de BIZ kan ieder bedrijventerrein of winkelcentrum over haar eigen budget beschikken en zal er ook niet zoveel geld op de plank blijven liggen. Ook de niet functionerende managers zijn niet meer nodig.
    Hopelijk besluit de gemeenteraad donderdag tot het uitvoeren van een onafhankelijke evaluatie ipv van de slechte evaluatie zoals die er nu ligt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *