Bewonersvereniging Delfgauw kan verder

De buitenspeeldag in Delfgauw was altijd een groot succes. Vorig jaar ging het evenement niet door, omdat er ook toen niet genoeg vrijwilligers waren.

De noodkreet van het bestuur van de bewonersvereniging Delfgauw heeft geholpen. Op de algemene ledenvergadering van komende donderdag kunnen drie nieuwe bestuursleden worden benoemd. Daarmee wordt de dreigende opheffing van de vereniging voorkomen. Want dat was het trieste vooruitzicht: als zich geen nieuwe mensen zouden melden, dan zou het bestuur donderdag het voorstel in stemming brengen om de vereniging te liquideren.

Er waren al eerder pogingen gedaan om nieuw bloed voor het bestuur te vinden. Dat was mislukt. “De huidige bestuursleden hebben zich vele jaren enthousiast en met veel plezier ingezet, maar bij ons allemaal treedt een soort vermoeidheid op. Het vuur is er uit. Dat komt natuurlijk ook omdat er geen opvolging is”, schreef voorzitter Piet Lagerweij onlangs aan de leden. Tijdens de laatste ledenvergadering was al gemeld dat het blijvend ontbreken van nieuwe bestuursleden er toe zou leiden dat de bewonersvereniging ermee zou moeten stoppen.

Goed werk

“Gelukkig hoeft dat niet, want er hebben zich drie mensen gemeld die het zonde zouden vinden als de vereniging zou moeten worden opgeheven”, zegt Piet Lagerweij. “Ik ben daar erg blij om, want de bewonersvereniging heeft in de afgelopen 22 jaar goed werk verricht.”

In een bepaald opzicht is het werk van de vereniging wat gemakkelijker geworden. “In de afgelopen jaren worden we als bewonersorganisatie door de gemeente echt serieus genomen. Dat was in het begin wel anders. Het gemeentebestuur vond de bewoners toen kennelijk maar lastig. Dat is nu anders. De laatste jaren hebben we zeker met wethouder Van Staalduine heel goed contact gehad, en ook de komst van de wijkmanagers heeft ertoe bijgedragen dat er veel meer naar de bewoners wordt geluisterd.”

Potentie

De taak van de vereniging als belangenbehartiger van de inwoners van het dorp is nog altijd belangrijk. Daarnaast organiseert het bestuur allerlei activiteiten, zoals de jaarlijkse buitenspeeldag, workshops voor inwoners, de lampionoptocht en nog zo het een en ander. Voor die activiteiten is altijd veel belangstelling. Ook dat toont aan dat de bewonersvereniging nog altijd potentie genoeg heeft.

De ledenvergadering van donderdag, vanaf acht uur ’s avonds in de boerderij ‘Onder de Zeven Linden’, wordt dus geen treurige bijeenkomst, maar juist een positieve. Piet Lagerweij blijft, samen met penningmeester Sven Middelkoop, nog een jaar aan om de nieuwe bestuursleden goed in te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *