Bij hoge nood hooguit 500 meter lopen

In winkelcentrum de Parade in Nootdorp is het al goed geregeld. Daar is een openbaar toilet, dat ook nog gemakkelijk te vinden is.

Het lijkt erop dat het er toch van gaat komen. Als de gemeenteraad er eind deze maand mee instemt, dan komt er een norm voor de maximale afstand tot een openbaar toilet in de drie kernen van Pijnacker-Nootdorp. Wie nodig moet plassen, moet er dan op kunnen rekenen dat het dichtstbijzijnde openbare toilet op een afstand van 500 meter te vinden is.

In de afgelopen jaren is al verschillende malen gesproken over de wenselijkheid van meer openbare toiletten, maar de gemeente kan dat in de winkelcentra niet afdwingen. Met een initatiefvoorstel, ingediend door het CDA en gesteund door de fracties van Eerlijk Alternatief, Progressief Pijnacker-Nootdorp en ChristenUnie-SGP, moet dat straks gemakkelijker worden. De fracties willen dat de raad de maximale afstand van 500 meter vaststelt, waarna het college aan de slag moet om ervoor te zorgen dat daar invulling aan wordt gegeven.

Minder vrijblijvend

Raadslid Anne Volkers van het CDA heeft gekozen voor een initiatiefvoorstel, omdat die vorm minder vrijblijvend is dan een motie waarmee de raad het college zou oproepen om te zorgen dat er voldoende openbare toiletten komen. “We willen dat de raad de norm van die 500 meter vastlegt. Daarna moet het college onderzoeken hoeveel van die openbare toiletten er dan moeten komen en hoe winkeliers, de horeca, supermarkten, parkeergarages enzovoort kunnen worden gestimuleerd om mee te werken.”

Eigenlijk vindt Volkers het wel raar dat het nodig is om als gemeenteraad zo’n norm vast te leggen. “Het hoort toch bij de gastvrijheid van een gemeente als Pijnacker-Nootdorp om ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijk een openbaar toilet kunnen vinden. En het is echt niet alleen voor ouderen nodig is voor mensen met een plasprobleem, maar ook voor ouders of grootouders met kleine kinderen.”

Optimistisch

Anne Volkers is er optimistisch over dat er in de gemeenteraad een breed draagvlak voor het voorstel zal zijn. Samen met de andere indieners staat al bijna de helft van alle raadsleden er achter. “En we hebben natuurlijk bij de andere fracties gepeild hoe zijn er over denken, en daar ondervonden we ook sympathie en instemming.”

Een opmerking bij " Bij hoge nood hooguit 500 meter lopen"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *