‘Blij met uitkomst van het bijstandsdebat’

Peter van den Heuij (VVD): Geen extern onderzoek, maar rechtstreeks en concreet met mensen gaan praten.

VVD-fractieleider Peter van den Heuij was in de afgelopen weken misschien wel de grootste criticaster in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vanwege het voorstel van het college om een jaar lang onderzoek te doen en met betrokkenen in dialoog te gaan over de vraag hoe de gemeente de inwoners in de bijstand aan de slag kan krijgen. Hij vroeg tijdens de beeldvormende raadsvergadering flink door waarom dat allemaal zo lang moet duren, en ook tijdens de raadsvergadering van deze week stelde hij zich kritisch op. Over de uitkomst van het debat, en de toezegging van de wethouder om snel met een plan van aanpak te komen, is hij erg tevreden. Vooral omdat alle fracties in de raad zich daar uiteindelijk achter schaarden.

“Ja, ik ben zeker tevreden”, zegt hij, terugkijkend op het debat van donderdagavond. “Er gebeurt ook wel iets. Het is niet gebruikelijk dat het college zegt: we hadden een bepaald idee, maar we hebben naar u geluisterd en we nemen het terug. Daar ben ik blij mee.”

Startnotitie

De kritiek bij vrijwel alle fracties in de raad, met uitzondering van Gemeentebelangen en Eerlijk Alternatief, richtte zich op de startnotitie van het college, waarin werd beschreven wat er allemaal moest worden ondernomen voor nieuw beleid voor de participatie van inwoners met een uitkering. Een extern onderzoeksbureau zou nog eens het bestand van mensen in de bijstand moeten doorvlooien om er belangrijke gegevens uit de destilleren. Ook zou via een interactief spel een dialoog op touw worden gezet met alle ‘stakeholders’. Volgens het tijdschema zouden dan pas eind van dit jaar besluiten kunnen worden genomen over de te kiezen aanpak.

Als je actief bent, dan is dat bevorderend voor je welzijn

“Dat hoeft allemaal niet”, zegt Van den Heuij. “We hebben bij het begin van deze raadsperiode in het hoofdlijnenakkoord vastgelegd dat iedereen die een uitkering krijgt, mee gaat doen. Ze gaan met ondersteuning aan het werk, ze gaan een opleiding volgen om betere kansen te creëren op de arbeidsmarkt, óf ze leveren een tegenprestatie voor de uitkering die ze krijgen. Die afspraak is er niet om lelijk te doen: alle fracties zijn het er over eens dat dat voor alle partijen beter is. Als je actief bent, dan is dat bevorderend voor je welzijn.”

Aan nog eens een extern onderzoek is geen behoefte, stelde de VVD’er in de raad, en bijna alle fracties waren dat met hem eens. “Ik snap het ook niet: als je als ambtelijke staf je werk goed doet, dan weet je toch al welke mensen een uitkering krijgen en waarom dat zo is? Je moet nu gewoon persoonlijk, indringend en concreet met die mensen gaan praten. Dan kunnen er creatieve oplossingen uit komen.”

Creatieve oplossingen

Van den Heuij vindt dat de lokale werkgevers direct betrokken moeten worden bij de aanpak. Maak gebruik van de kennis en de kunde van plaatselijke ondernemers. De VVD-voorman geeft het voorbeeld van een automonteur die door een versleten rug zijn werk niet meer kon doen en in de bijstand dreigde te komen. “In een gesprek met een lokaal bedrijf kwam naar voren dat die man wel geweldig veel kennis heeft van auto’s, dus hij kon heel nuttig aan de slag om andere monteurs te helpen bij hun werk. Zo moet je het doen: rechtstreeks in gesprek met mensen en zoeken naar creatieve oplossingen. Dat krijg je nooit voor elkaar als je nog eens een bureautje inhuurt dat de kaartenbak doorspit.”

Juist nu veel bedrijven zitten te springen om personeel moet er snel een plan van aanpak komen. “Het zijn de goede omstandigheden om mensen vanuit de bijstand aan de slag te krijgen. Daarom ben ik ook echt blij met de uitkomst van het debat. We zijn het allemaal met elkaar eens dat iedereen naar vermogen mee moet doen en dat niemand langs de kant moet blijven zitten.”

Lees ook: College trekt startnota participatiebeleid in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *