‘Blijft Pijnacker-Nootdorp wel groen?’

Groenzoom

De Partij voor de Dieren heeft met een lijst schriftelijke vragen aan het college van B & W een voorschot genomen op de discussie die in de komende maanden wordt gevoerd over de vraag hoe de gemeente zich in de volgende decennia moet ontwikkelen en waar er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

De komende tijd wil de gemeente met de eigen inwoners en andere belanghebbenden een uitgebreide dialoog voeren om te inventariseren welke ‘beelden’ de bewoners daarbij hebben. Ook in de politiek zal daar over worden gesproken. Uiteindelijk moet de gemeenteraad later dit jaar allerlei keuzes maken die in de Omgevingsvisie worden vastgelegd. Dat stuk wordt vervolgens gebruikt als basis voor alle toekomstige plannen.

Dialoog

Het participatietraject, zoals dat tegenwoordig heet, is bedoeld om de mening van zoveel mogelijk betrokkenen bij elkaar te krijgen over waar er nieuwe woningen moeten komen, hoe de glastuinbouw en de andere bedrijven zich moeten ontwikkelen, wat er nodig is voor de veiligheid, het woonklimaat enzovoort. De uiteindelijke keuzes worden gemaakt na die dialoog met de samenleving.

De Partij voor de Dieren wil voorafgaand aan dat proces nu al weten hoe het college de leefbaarheid, het groene karakter en het wonen in een groene omgeving denkt te kunnen borgen. Ook wil de fractie onder meer weten wat het college precies bedoelt met de ‘groene ruimte’ en het ‘groene buitengebied’.

Zonnevelden

Carla van Viegen van de dierenpartij wil ook meer weten over de verouderde glastuinbouwgebieden die het college op het oog heeft voor toekomstige ontwikkelingen. Zo vraagt ze welke gebieden geschikt worden geacht voor zonnevelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *