Blijverslening komt er niet

In andere gemeenten is er maar weinig behoefte aan de blijverslening, om woningen levensloopbestendig te maken.

Pijnacker-Nootdorp gaat geen blijverslening invoeren. Met zo’n lening kunnen oudere inwoners hun woning laten aanpassen, zodat ze langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Maar de ervaringen in andere gemeenten die deze voorziening al hebben, laten zien dat er vrijwel geen behoefte aan is, schrijft het college van B & W aan de gemeenteraad.

Het invoeren van zo’n blijverslening was een wens van de gemeenteraad. Anderhalf jaar geleden nam de raad een breed gedragen motie aan, die was ingediend door de fracties van het CDA, D66, VVD, Eerlijk Alternatief en Christenunie-SGP, waarin het college werd opgeroepen om de financiering van woningaanpassingen voor dit doel mogelijk te maken. In de motie werd de wenselijkheid uitgesproken dat woningen levensloopbestendig zouden worden gemaakt, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis zouden kunnen blijven wonen.

Eind vorig jaar had het college van B & W al geïnformeerd over het feit dat er in andere gemeenten nog onvoldoende ervaring mee was opgedaan. In de afgelopen maanden is opnieuw navraag gedaan bij een aantal gemeenten, en daaruit is gebleken dat er maar heel weinig gebruik wordt gemaakt van de blijverslening. Volgens het college zijn er dan ook ‘geen nieuwe argumenten’ om de financiering in Pijnacker-Nootdorp in te voeren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *