Blokverwarming: Gemeente is geen partij

De bewoners van de flatwoningen in Pijnacker-Noord hebben een goed gesprek gehad met de nieuwe directeur van Rondom Wonen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan weinig doen voor de huurders van de flats van Rondom Wonen in Pijnacker-Noord, die klachten hebben over de blokverwarming. De gemeente is geen partij bij huurkwesties, de verwarming en woningisolatie. Daarvoor moeten de huurders bij Rondom Wonen zijn. Ook verwijzen B & W naar de Huurcommissie, als de bewoners het niet eens kunnen worden met de corporatie.

Dat schrijft het college van B & W aan Sabine Rombouts, die half deze maand namens de bewoners van de flatwoningen in Pijnacker-Noord een flinke lijst met vragen had gestuurd. De antwoorden van de zijde van de gemeente hadden de bewoners willen gebruiken in de bezwaarprocedure tegen de huurverhoging per 1 juli.

Geen controlerende taak

In de brief stelden de bewoners onder meer dat de gemeente verantwoordelijk is voor de energielabels van de woningen. Verderop in hun brief schrijven ze ook dat de gemeente de WOZ-waarde van de woningen zou moeten verlagen, omdat de puntentelling vanwege de energielabels niet zou kloppen. Maar de gemeente stelt de energielabels niet vast. Dat doet het Rijk. Ook heeft de gemeente daarin geen controlerende taak, schrijft het college aan de bewoners.

Verder speelt de puntentelling geen rol bij de bepaling van de WOZ-waarde. Die is alleen gebaseerd op de waarde van de woningen.

De bewoners hadden in hun brief aan de gemeenteraad veel vragen gesteld over de isolatie van de woningen, de duurzaamheid van de aardwarmte van Ammerlaan en de storingen die daarin kunnen optreden, zoals de breuk in de ondergrondse leidingen van het warmtedoublet. B & W gaan op veel van die vragen niet uitgebreid in. Wel schrijft het college dat de aardwarmteput van Ammerlaan bijdraagt aan de duurzame energievoorziening van Pijnacker-Nootdorp. 

Goed overleg

De bewonersgroep laat op haar Facebookpagina weten dat er inmiddels een goed overleg heeft plaatsgevonden met de nieuwe directeur van Rondom Wonen, Lucas de Boer. Die heeft toegezegd dat de klachtenlijst van de bewoners zal worden gescreend en dat Rondom Wonen akkoord gaat met expertise en isolatie waar dat nodig is, en met bemiddeling door de Huurcommissie.

Over de uitkomst van het overleg komt nog een gezamenlijke brief van de corporatie en de bewonersgroep aan de huurders van de 470 appartementen.

Een opmerking bij " Blokverwarming: Gemeente is geen partij"
 1. Beste meneer Houkes,

  Ik dacht dat deze site actueel nieuws geeft vanuit de gemeente. Dit blijkt onjuist. De naam verwart.
  Ik vind het jammer dat u mijn naam noemt zonder dit te vragen. Ik betreur het dat u niet gehandeld heeft volgens het principe van hoor en wederhoor. We hebben als bewoners geprobeerd ons recht te verzegelen maar hebben vanaf april al meerdere malen het verzoek gestuurd naar de Huurcommissie voor neutrale onderhandeling.

  Bezwaar tegen nieuwe huursverhoging kan niet. Alleen een tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken of bezwaar stookkosten behoorden tot optie. De bewoners wilden een statement maken en hebben laten zien met de vele bezwaarschriften en klachten dat het gaat serieuze problemen.

  De onduidelijkheid over regelgeving omtrent aardwarmte is groot, zoals veel meer onduidelijk is rond de problematiek van onze blokverwarming en te betalen afrekeningen en huur. Wij proberen ons te informeren. Wanneer goede isolatie een eerste vereiste is bij aardwarmte, wil je als bewoners weten wat de regelgeving hierover is. Er is een procedure voor de benodigde aardwarmte-installatie. Er is geen regelgeving of procedure inzake de benodigde isolatie van de betreffende gebouwen en woningen.
  Vanuit die positie zijn de vragen gesteld, door bewoners met een heel hoge totale energierekening met woningen met een slechte isolatie.

  Dat er geen regelgeving is, of procedures zijn inzake de benodigde isolatie maakt huurders juridisch zwak. De hoge dubbele rekeningen vormen voor veel bewoners tevens een groot probleem. Wij zijn als bewoners oprecht blij dat de nieuwe directeur van Rondom Wonen onze klachten serieus neemt!

  Vriendelijke groet
  Sabine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *