Bodemenergie biedt geweldig potentieel

Enkele appartementencomplexen in Pijnacker-Noord worden al verwarmd met aardwarmte. Dat moet in 2050 bij alle woningen en andere gebouwen in de gemeente het geval zijn.

Het overgrote deel van de behoefte die er in Pijnacker-Nootdorp is aan warmte voor de verwarming van huizen, kantoren en bedrijven en de glastuinbouw, kan worden gehaald uit bodemenergie. Het bodempotentieel is in Pijnacker-Nootdorp geweldig, schrijft wethouder Jaap van Staalduine in de Visie Bodemenergie, die deze week wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Er zijn globaal drie verschillende technieken om de bodemwarmte te benutten, en alledrie kunnen in Pijnacker-Nootdorp worden gebruikt of worden op dit moment al toegepast. Dat komt goed uit, want de gemeente streeft ernaar om het gebruik van aardgas volledig terug te dringen en om in 2050 alleen maar duurzame energie te gebruiken en ook niet meer dan zelf kan worden opgewekt.

“De verwachting is dan ook dat bodemenergie in al zijn vormen de komende jaren enorm gaat groeien binnen de gemeente”, schrijft Van Staalduine in de Visie Bodemenergie.

Verschillende systemen

Er zijn drie belangrijke systemen met elk hun eigen toepassing, die in Pijnacker-Nootdorp kunnen worden ingezet. De zogenaamde geothermie haalt aardwarmte vanaf een diepte van ongeveer 2500 meter. Van deze peperdure systemen zijn er al twee operationeel in de gemeente, al ligt het systeem van het bedrijf Ammerlaan The Green Innovator momenteel stil door een ondergrondse leidingbreuk. Enkele andere bedrijven hebben ook plannen met aardwarmte. Geothermie is vooral geschikt voor de verwarming van kassen, maar ook van woningen, zoals in het systeem van Ammerlaan al gebeurt.

Naast de geothermie zijn er ook zogenaamde open en gesloten systemen, die hun warmte halen op een diepte van ongeveer 240 respectievelijk ruim 200 meter. Het open systeem is geschikt voor het verwarmen van kantoren, bedrijven, scholen, appartementsgebouwen en in bepaalde gevallen ook kassen. De gesloten systemen zijn uitermate geschikt voor individuele woningen en kleine kantoren.

Goede isolatie

Om woningen en andere gebouwen te kunnen verwarmen met bodemwarmte is het wel nodig dat deze bouwwerken goed geïsoleerd zijn. Bij woningen ligt er een enorme uitdaging om deze in de komende 33 jaar energieneutraal te maken, staat in de nota. Er zal een goede na-isolatie moeten worden uitgevoerd, en ook moeten de traditionele radiatoren in woningen worden vervangen door systemen die op een lagere watertemperatuur werken, bijvoorbeeld via vloerverwarming.

De gemeente wil in de komende jaren de regie nemen om het gebruik van bodemwarmte te stimuleren. Het college stelt de raad voor om per 1 januari een parttime warmteregisseur aan te stellen. Die krijgt onder meer als taak om burgers en bedrijven te informeren over de mogelijkheden, en ook om sturing te geven aan onderzoek naar de meest geschikte vormen van bodemenergie. Verder zijn er plannen voor de oprichting van de Warmtesamenwerking Oostland, waarin ook de gemeente Lansingerland en LTO Glaskracht deelnemen. 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *