Schouten nog steeds in zwaar weer

De woningen aan de zuidrand van Ackerswoude worden niet door bouwbedrijf Schouten gebouwd, maar door ABB.

De financiële positie van bouwbedrijf Schouten is de belangrijkste oorzaak voor de grote vertragingen bij het afbouwen van woningen in Ackerswoude in Pijnacker.

De liquiditeit van het bedrijf is nog steeds kritisch, zo heeft directeur Chris Schouten toegegeven in een gesprek met wethouder Frank van Kuppeveld.

De grote achterstanden bij de oplevering van nieuwbouwhuizen, met name bij de projecten Landrijk 2, 4 en 5, hebben vooral te maken met een tekort aan bouwmaterialen. Enkele leveranciers willen deze alleen nog leveren als Schouten vooraf betaalt of een bankgarantie afgeeft. Dat blijkt uit het antwoord van het college van B & W op schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen.

Uit de beantwoording blijkt opnieuw dat het bouwbedrijf nieuwe projecten in Pijnacker-Nootdorp voorlopig wel kan vergeten. De deelgebieden Landrijk 10, Landrijk 11, Landrijk 12 worden niet meer door Schouten gebouwd, maar door ABB. Ook de bouw van de woningen aan de zuidrand van Ackerswoude, waarvoor onlangs de overeenkomst is gesloten, is dit aan Schouten gegund.

Prefab

Het college vertrouwt erop dat de projecten van ABB wel op tijd worden gerealiseerd. Dit bedrijf is beter uit de crisis gekomen en hanteert ook een andere manier van bouwen. Het bedrijf werkt meer met prefab systemen, heeft lopende vaste contracten bij leveranciers en werkt met eigen personeel. Hierdoor kan ABB aanzienlijk sneller bouwen, afspraken borgen en dus ook de woningen snel opleveren, schrijven B & W.

In de gesprekken met Schouten heeft wethouder Van Kuppeveld er op aangedrongen dat het bedrijf maatregelen neemt om de woningen die het nu onderhanden heeft zo snel mogelijk op te leveren, zoals het vragen van support voor zowel materieel als mensen bij andere aannemers zoals ABB.

Wanhoop

Intussen zijn veel kopers van de lopende projecten van Schouten in Ackerswoude de wanhoop nabij, zo blijkt uit de vele reacties op het nieuws dat er weer vertraging is opgetreden. Velen worden geconfronteerd met dubbele lasten, omdat ze hun huidige woning langer moeten aanhouden dan was verwacht.

Voor Landrijk 2 is Schouten inmiddels zo ver over de afgesproken termijn heen dat aan de kopers van de huizen een schadevergoeding moet worden betaald. Directeur Chris Schouten heeft in het gesprek met Van Kuppeveld gezegd dat dit voor het bedrijf een extra kostenpost is, maar ‘dat dit geen wezenlijke invloed heeft op de liquiditeitspositie’.

‘Snelheid past ons niet’

Bij de ondertekening van de overeenkomst voor nog eens 154 woningen in de Zuidrand van Ackerswoude eind mei noemde Chris Schouten het een ‘verstandige keuze’ dat de nog volgende projecten in Ackerswoude, die door Schouten en ABB samen worden ontwikkeld, worden gebouwd door ABB. “We kennen onze bovengrens qua capaciteit, en de snelheid die wij in het veld moeten laten zien qua bouwen, dat past ons gewoon niet. Het zou dus ook zonde zijn om de behoefte die er nu wel is te temporiseren, omdat wij niet sneller willen en kunnen bouwen.”

Chris Schouten: ‘We kennen onze bovengrens’
  1. Het is een hele grote CHAOS! De gemeente wast de handen in onschuld, maar is feitelijk medeplichtig. We worden en-masse opgelicht en ze lijken ermee weg te komen….

    Goede foto hebben jullie erbij geplaatst, dat beeld zegt meer dan duizend woorden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *