Bouwproject Vrijenban wordt concreter

Het nieuwe buurtje komt tussen de Vrijenban (boven), de Noordeindseweg (rechts) en de Kooltuin (onder).

Al jaren wordt er gesproken over een nieuw woonbuurtje langs de Vrijenban in Delfgauw, grotendeels op de plek van het Bart Dekkerveld. Dat voorbereidingen voor dat project naderen langzamerhand de laatste fase. De gemeenteraad zal eind deze maand het voorontwerp voor inspraak vrijgeven voor het nieuwe bestemmingsplan dat voor de nieuwbouw moet worden vastgesteld.

Het initiatief voor het nieuwbouwproject van enkele tientallen woningen is een jaar of vier geleden genomen door projectontwikkelaar Adriaan van Erk. Aanvankelijk was de bedoeling om op het terrein tussen de Noordeindseweg, de Kooltuin en de Vrijenban 36 woningen en appartementen te bouwen. Volgens de nieuwste plannen worden dat er zelfs veertig.

Het Bart Dekkerveld, dat vooral tijdens Koningsdag als evenemententerrein wordt gebruikt, wordt naar een stukje verderop verplaatst.

Bezwaren

De projectontwikkelaar en de gemeente vormden voor de omwonenden een klankbordgroep, die mee mocht denken over de bouwplannen. Die klankbordgroep en ook de bewonersvereniging hadden al vanaf het begin bezwaren tegen de plannen. Angst voor toenemende onveiligheid door het verkeer, het aantal woningen in het project en de hoogte van de huizen en appartementen werden vaak als bezwaren genoemd. Meerdere overleggen tussen de projectontwikkelaar, de gemeente en de klankbordgroep konden er niet voor zorgen dat de bezwaren van de omwonenden werden weggenomen.

Ook tuinders die hun bedrijf aan de Kooltuin hebben, grenzend aan het nieuwe woonbuurtje, zijn bezorgd over de nieuwbouw. Zij vrezen dat er in de toekomst steeds meer klachten van bewoners zullen komen die last hebben van geluidhinder en lichtoverlast door de assimilatieverlichting in hun kassen.

Insprekers

In het voortraject heeft het college van B & W wel gereageerd op de kanttekeningen van de zijde van de omwonenden, maar daarmee zijn niet alle bezwaren weggenomen. De verwachting is dat komende donderdag, als het voorontwerpbestemmingsplan beeldvormend in de gemeenteraad wordt besproken, verschillende belanghebbenden gebruik zullen maken van de mogelijkheid om in te spreken.

Het nieuwe woonbuurtje komt grotendeels op het huidige Bart Dekkerveld.
Een reactie op “Bouwproject Vrijenban wordt concreter”
 1. Adrian van Erk gaat dit ontwikkelen
  Ik neem aan dat deze grond voorheen van de gemeente was.
  Is de grond openbaar aangeboden, zodat ook andere bouwbedrijven/ projectontwikkelaars kans hebben gekregen om deze grond aan te kopen?
  Nu de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan over openbaar aanbesteden van gemeentelijke gronden geldt dit ook met terugwerkende kracht voor deze kavel.
  Zie onderstaande link van het arrest.

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1778

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *