Buitenzwemseizoen is begonnen

Op de website zwemwater.nl wordt de kwaliteit van het open zwemwater het hele seizoen gevolgd.

Zomerweer is het zeker nog niet, maar toch is wat het Hoogheemraadschap van Delfland betreft het buitenzwemeizoen begonnen. Vanaf 1 mei houdt het waterschap de kwaliteit van de open zwemwateren weer scherp in de gaten. Al in april is begonnen met het nemen van monsters van het water om de kwaliteit te beoordelen en om het publiek te informeren of het veilig is om te zwemmen of niet.

Voor Pijnacker-Nootdorp is vooral de Dobbeplas van belang. In de afgelopen jaren waren er geregeld problemen met de waterkwaliteit door de schadelijke bacterie die blauwalg veroorzaakt. Op dit moment is de waterkwaliteit in orde, blijkt uit de informatie op de website zwemwater.nl, waar de actuele stand van zaken wordt bijgehouden. Het Hoogheemraadschap heeft veel maatregelen genomen om de blauwalg te bestrijden. Soms werkte dat enige tijd, maar zo nu en dan stak het probleem toch weer de kop op. Toch krijgt de Dobbeplas over de afgelopen vier jaar één ster: een kwalificatie die staat voor de kwaliteitsklasse ‘aanvaardbaar’.

Delftse Hout

Ook de Grote Plas in het Delftse Hout, net over de gemeentegrens maar toch populair bij inwoners uit Pijnacker-Nootdorp, gaf in de afgelopen jaren zorgen rond de kwaliteit van het zwemwater. Het Hoogheemraadschap nam daar veel maatregelen om ervoor te zorgen dat schadelijke bacteriën minder kans krijgen. Tijdens de metingen die in april zijn gedaan bleek ook dit zwemwater in orde.

Uit metingen die in april zijn gedaan blijkt dat het water van de Dobbeplas momenteel goed van kwaliteit is. Zwemmen is er veilig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *