BuytenHoutTafel buigt zich over water

Hoeve Biesland van de familie Duindam is een van de initiatiefnemers van de Buytenhouttafel.

De geinteresseerde deelnemers van de BuytenHoutTafel verzamelden woensdag opnieuw voor een inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst had water als thema. Er waren meer dan vijftig mensen aanwezig.

De bezoekers vertegenwoordigden alle denkbare doelgroepen, bewoners en boeren, ambtenaren en wethouders, vrijwilligers en vertegenwoordigers van verenigingen. De Buytenhout is het mooie en diverse natuurgebied tussen Delft, Nootdorp, Pijnacker, Delfgauw en Den Haag. Hier komen al deze verschillende belangengroepen bijeen.

De Buytenhouttafel is een burgerinitiatief dat gezamenlijk middels workshops en onderling contact werkt aan een duurzame toekomstvisie voor Buytenhout-West. Want het voortbestaan van dit prachtige natuurgebied is niet vanzelfsprekend. De druk van klimaatverandering en verstedelijking neemt almaar toe.

Kernwaarden

Daarom hebben de deelnemers samen zes kernwaarden geformuleerd, die kunnen fungeren als een afwegingskader voor wat men wel en niet in Buytenhout wil.Vanwege het samenhangende karakter van het gebied, komen deze bij vrijwel elke overweging terug. Zelfs iets kleins zoals het verleggen van een sloot kan gevolgen hebben.

De BuytenHoutTafel zal nog veel vaker bijeenkomen, iedere keer met een ander thema. Hier is een achtergrondverslag dat dieper ingaat op de besproken onderwerpen.

De kernwaarden van de BuytenHoutTafel

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Herman Zonderland

Delft, 30 januari 2019. BuytenHoutTafel. Sessie 5 van de ontwikkeling Gebiedsvisie Buytenhout-West.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *