Camera’s op bedrijventerreinen

De gemeente sluit een convenant met de ondernemersverenigingen over de camerabewaking op bedrijfsterreinen.

Op de bedrijfsterreinen De Boezem, Heron, Oostambacht en Ruyven mogen camera’s worden aangebracht om inbraken terug te dringen en om de eigendommen van ondernemers, werknemers en bezoekers te beschermen. De camerabewaking moet dan wel voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo moet zorgvuldig worden omgegaan met opgenomen beelden.

Ondernemers op de bedrijventerreinen willen deze camerabewaking graag, omdat er geregeld wordt ingebroken of pogingen daartoe worden ondernomen. Ze hebben aan de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen.

Volgens burgemeester Francisca Ravestein is camerabewaking een maatregel die goed aansluit bij de doelstellingen van het programma Keurmerk Veilig Ondernemen, waarin de gemeente met de ondernemersverenigingen samenwerkt.

De camerabewaking op de bedrijventerreinen is niet gericht op de openbare orde en veiligheid. Daarom is er ook geen toestemming van de gemeenteraad nodig. Het college van B & W gaat wel een convenant sluiten met de ondernemersverenigingen, waarin onder andere wordt vastgelegd dat op de bedrijfsterreinen duidelijk zichtbaar wordt gemaakt dat er camerabewaking plaatsvindt en dat de privacy van klanten, passanten, medewerkers en ondernemers gewaarborgd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *