Spreekuur van driemensschap

Jongerenwerker Marco Stanic, wijkagent Ricardo van der Slagt en wijkmanager Marjolein van der Vlies houden dinsdag 21 november weer...