‘Centrumlijn Noord wordt veel te duur’

Vooral de ‘mobility hub’, een veredelde parkeergarage, maakt de plannen veel te duur, vindt Rondom Wonen.

Het ambitieniveau voor de nieuwe woonwijk Centrumlijn Noord in Keijzershof, bij het station Pijnacker-Zuid van de Randstadrail, is dusdanig hoog en kostbaar dat de stichtingskosten de sociale huurwoningen op deze locatie veel te duur maken. Vooral de te hoge parkeernorm en de zogenaamde mobility hub die de gemeente graag wil zien bij het plan zorgen ervoor dat de meerkosten voor een te groot deel moeten worden opgebracht door de sociale en middeldure huurwoningen.

Dat schrijft corporatie Rondom Wonen in een zienswijze bij het ontwerpbestemmingsplan Tweede partiƫle herziening Keijzershof. Aanvankelijk wilde de gemeente in de nieuwe wijk 410 woningen laten bouwen, maar dan aantal is later opgehoogd tot 500, onder andere door er meer sociale huurwoningen aan toe te voegen. Hierdoor kon de gemeente een rijksbijdrage van 1,8 miljoen incasseren als stimulans voor meer betaalbare huurwoningen voor starters en voor middeninkomens.

Onbetaalbaar

Rondom Wonen vindt dat een goed idee en wil graag investeren in nieuwe sociale huurwoningen, omdat de vraag daarnaar enorm is. Maar de combinatie van een groot aandeel sociale en middeldure huurwoningen en het hoge ambitieniveau maken de zaak onbetaalbaar, vindt de corporatie.

De parkeernorm die voor Centrumlijn Noord is vastgesteld ligt volgens Rondom Wonen ver boven het daadwerkelijke autobezit bij huurders van sociale huurwoningen. “Dat betekent dat hier dure gebouwde parkeerplaatsen worden gerealiseerd die straks deels leeg zullen staat, waarvoor huurders een huur betalen die niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. En waarvoor een forse onrendabele investering moet worden gedaan.”

Al eerder discussie

In de gemeenteraad is bij de bespreking van de plannen voor de nieuwe wijken van Centrumlijn al veel discussie geweest over de aantallen parkeerplaatsen. Ook later, toen in februari in de raad gesproken werd over de parkeernormen in de gemeente, werd die discussie scherp gevoerd. Vooral de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp pleitte er bij beide gelegenheden voor om de parkeernormen lager te stellen. Jan Nederveen van PPN betoogde dat je zeker in wijken met veel sociale huurwoningen echt toe kunt met minder parkeerplaatsen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.