Cijfers over te dikke jeugd kloppen niet

De melding in de gemeentelijke nota Sport en Bewegen dat meer dan een kwart van kinderen in Pijnacker-Nootdorp te zwaar is, en dat zelfs meer dan 6,5% zou kampen met ernstig overgewicht, klopt niet. Volgens de GGD, die nog eens goed naar de percentages heeft gekeken, heeft het onderzoeksbureau Sportservice ZH verouderde cijfers gebruikt.

Volgens het eerste onderzoek, dat in april uitkwam, zou de jeugd in Pijnacker-Nootdorp gemiddeld veel zwaarder zijn dan in de rest van het land. Dat leidde tot verontruste reacties in de gemeenteraad. De fractie van het CDA stelde er voor de zomer enkele keren schriftelijke vragen over aan het college van B & W.

Actueler beeld

Op verzoek van de GGD heeft een ander bureau, JGZ Zuid-Holland West, aanvullend onderzoek gedaan om een beter en actueler beeld te krijgen. Daaruit blijkt nu dat het percentage overgewicht in de gemeente bij kinderen en jongeren schommelt tussen de 5% (op 2-jarige leeftijd) en 11% (op 10,5 jarige leeftijd).

Het hoogste percentage is niet hoger, maar juist lager dan dat in andere gemeenten in de regio, zo blijkt uit de nieuwe rapportage.

Voeding en bewegen

B & W schrijven in een informatienota aan de gemeenteraad dat het bevorderen van een gezonde levensstijl en sport en bewegen nog steeds noodzakelijk is. In het lokale gezondheidsbeleid voor de komende jaren zal vooral de gezonde leefstijl bij jonge kinderen aandacht krijgen. Belangrijke thema’s hierbij zijn onder andere: gezonde voeding op school, het bevorderen van sportdeelname en meer bewegen en een nieuwe inrichting van speelplaatsen met plekken die uitnodigen tot bewegen en sporten.

In de komende maanden werkt het college aan concrete maatregelen, samen met de verschillende organisaties die op dit gebied actief zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *