Cliënten sociaal domein best tevreden

Inwoners die zij aangewezen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn over het algemeen best tevreden over de opvang door de gemeente.

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp die in het kader van de Wmo, gezinsondersteuning, werk en inkomen of andere onderdelen van het sociaal domein contact hebben met de gemeente, zijn over het algemeen best tevreden. Dat blijkt uit onderzoeken naar de cliëntervaring die in 2018 zijn uitgevoerd.

Zeker de Wmo-clienten zijn over het algemeen positief over de contacten met de gemeente. Wel vinden sommigen de wettelijke termijn van acht weken voor een onderzoek en een besluit vrij lang. De Wmo-consultants bekijken aanvragen overigens altijd op spoed. Als dat het geval is, wordt direct contact opgenomen met de aanvrager, schrijven B & W in een informatienota aan de gemeenteraad.

Snelheid

Ook over de kernteams, die in actie komen bij probleemsituaties in gezinnen, zijn inwoners over het algemeen goed te spreken. Wel blijkt uit het ervaringsonderzoek dat de snelheid waarmee een vraag wordt opgepakt soms te wensen overlaat. Ook uitten sommige deelnemers aan het onderzoek klachten over de bekendheid van het kernteam met de verschillende mogelijkheden van hulp en ondersteuning.

Uit het onderzoek blijkt dat meerdere inwoners het hinderlijk vonden dat ze bij telefonisch contact met de gemeente hun persoonlijke verhaal een aantal keer aan verschillende personen moesten vertellen.

Naar de ervaringen van clienten van het loket Werk en Inkomen is ook onderzoek gedaan, maar daar was het aantal mensen dat aan de enquête mee deed zo klein, dat er geen goede conclusies uit kunnen worden getrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *