College haalt angel uit het debat

De gemeenteraad vergadert nog steeds in corona-opstelling: wie niet aan het woord is, zit achterin de raadszaal.

De gemeenteraad krijgt in september volledig inzicht in de kosten van het sociaal domein en in de gevolgen van de maatregelen die het college wil nemen om die kosten te beheersen. Daarbij wordt niet alleen naar de cijfers gekeken, maar ook naar de effecten die de bezuinigingen zullen hebben op de zorg voor de inwoners. De raad krijgt dan de gelegenheid om alle voorgestelde posten ‘door te akkeren’.

Met die toezegging door wethouder Frank van Kuppeveld haalde het college van B & W maandagavond de angel uit het debat in de gemeenteraad over de kosten van het sociaal domein.

Verschillende raadsleden toonden zich erg kritisch over de marktwerking in de zorg, die volgens enkelen zelfs doorgeslagen is. Dat ging met name over de vele aanbieders van jeugdzorg die allemaal wat willen verdienen. Het leidde bij Janno Meijer (CDA) tot de verzuchting: “Een op de vijf kinderen heeft zorg nodig om goed en veilig op te groeien. Dat kan toch niet waar zijn?”

Industrie

Ook Marieke van Bijnen (Progressief) wees op het feit dit dat de jeugdzorg in de afgelopen jaren spectaculair is gegroeid. “Er moet echt iets aan gebeuren”, meende ze. Harald van Zielst (Trots) schetste het probleem nog scherper: “Eén op de vijf kinderen, visualiseer dat eens als je een klasje kinderen ziet lopen. Is dit nog gezond of is er stiekem een industrie ontstaan die hiervan leeft?”

Van Kuppeveld gaf toe dat er sprake is van een misschien wel doorgeslagen marktwerking en verdienmodellen van aanbieders in de jeugdzorg. “Maar dat heeft te maken met landelijk beleid, lokaal kunnen we dat maar beperkt beïnvloeden.”

Onderbouwing

De gemeenteraad was kritisch over de bezuinigingen die het college heeft voorgesteld voor het sociaal domein. De onderbouwing van de ‘kostenbeheersmaatregelen’, zoals de wethouder het liever noemde, laat te wensen over, vinden veel fracties. Vooral omdat op geen enkele wijze zichtbaar is gemaakt wat voor effect dat heeft op inwoners die wel degelijk behoefte hebben aan zorg en ondersteuning.

Edo Haitsma (VVD) eiste voor 1 september een integraal plan met een analyse van alle effecten. Hij hekelde het feit dat de raad niet in een eerder stadium bij de discussie was betrokken. “We maken ons al langer zorgen over de manier waarop de raad geïnformeerd wordt.”

Van Kuppeveld gaf toe dat het college de raad eerder had kunnen informeren, maar de voorgestelde maatregelen waren niet eerder beschikbaar. In de loop van september krijgt de raad een volledig overzicht van wat er nodig is om de kosten in het sociaal domein in de hand te houden, zegde hij toe, en dan worden ook de gevolgen duidelijk voor de mensen die zorg nodig hebben.

In de kou

Tijdens het debat werd nog eens benadrukt dat de rijksoverheid de gemeenten volkomen in de kou heeft laten staan met de overheveling van taken in het sociaal domein. Het zou veel goedkoper worden als die zorg door de gemeenten zou worden gedaan, maar het tegendeel is waar gebleken: door allerlei oorzaken stijgen de kosten juist, terwijl het rijk steeds minder bijdraagt. Daarover zijn door de gemeenten al veel protestbrieven naar het ministerie gestuurd, maar tot extra geld van het rijk leidt dat tot nu toe niet.

De gemeenten moeten eerst zelf maar zien hoe ze dat kunnen oplossen, zo klinkt het vanuit Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *