College overtuigt bewoners niet

In de houtstookoven worden alleen gecertificeerd afvalsnippers verbrand, zegt de gemeente. De omwonenden geloven daar niets van.

Buurtbewoners rond de Molenlaan in Pijnacker zijn allerminst gerustgesteld door de beantwoording van schriftelijke vragen over de houtstookoven door het college van B & W, kort voor het weekend. De antwoorden die wethouder Jaap van Staalduine namens het college gaf op vragen van Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en de Partij voor de Dieren, zijn in een brief aan de gemeenteraad namens bewoners van de Blokweg, Molenlaan, Strikkade en Monnikenweg, in twijfel getrokken of als onwaar van tafel geveegd.

De bewoners hameren er in hun reactie op dat de gemeente het steeds over een houtstookoven heeft, terwijl het volgens hen wel degelijk gaat over een biomassacentrale. Die term wordt ook gebruikt in de stukken voor de vergunningaanvraag. Men verwijt de gemeente verder dat er bij de behandeling van de aanvraag een inschattingsfout is gemaakt, “meest waarschijnlijk door het ontbreken aan expertise en visie op een duurzame toekomst”.

In de beantwoording gaf het college aan dat in de houtstookoven uitsluitend gecertificeerd afvalhout wordt verbrand. Dit wordt in de uitgebreide reactie in twijfel getrokken. De bewoners geloven daar helemaal niets van. Ze verwijten de initiatiefnemers ook dat ze opzettelijk verkeerde informatie hebben aangeleverd bij het aanvragen van een rijkssubsidie voor de energiecentrale. Er zou subsidie zijn aangevraagd voor een biomassacentrale met een thermisch vermogen van 4,5 MegaWatt, terwijl de installatie in werkelijkheid een veel hogere capaciteit krijgt, namelijk 7,5 MW.

Kankerverwekkend

Dat er geen sprake zal zijn van overlast en verontreiniging wordt door de omwonenden sterk in twijfel getrokken. De controle daarop wordt een ‘wassen neus’ genoemd. Zeker in de zomer, als de centrale volgens de briefschrijvers op halflast zal draaien, zal er volgens hen sprake zijn van onevenredig vervuilende uitstoot. “Bij windstilte zal het fijnstof direct in de omliggende omgeving neerdalen met een zeer verhoogd risico voor de omwonenden om kankerverwekkende fijnstof in te ademen.”

In zijn beantwoording wees het college van B & W onder meer op een vergelijkbare voorziening in Lansingerland, waarover geen klachten van omwonenden bekend zouden zijn. Het actiecomité veegt dit argument volledig van tafel. Het gaat volgens de bewoners om een biomassacentrale aan de Irisweg in Bleiswijk, die nog in de opstartfase zit en die nog maar twee uur per dag operationeel zou zijn. Het is dus logisch dat er nog geen klachten bekend zijn, schrijft men.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *