Constructief overleg met fracties

Voormalig Tweede Kamerlid Ronald Vuijk voerde in de afgelopen dagen ‘open en constructieve gesprekken’ in de verkennende fase van het proces om in Pijnacker-Nootdorp te komen tot een nieuwe wethouder, na het aftreden van Hanneke van de Gevel. Vuijk, die op verzoek van de VVD-fractie als extern begeleider de gesprekken leidt, zal op 25 augustus verslag uitbrengen aan de fractievoorzitters.

Doel van de verkenning is om in kaart te brengen hoe de fracties in de gemeenteraad aankijken tegen de situatie en wat volgens hen nodig is om tot een nieuwe wethouder te komen. Als de rapportage klaar is, volgt de formatiefase. Dan zal concreet worden gesproken over de vraag welke fractie de leeggekomen plek in het college van B & W mag opvullen en ook wordt dan een keuze gemaakt uit de kandidaten die naar voren worden geschoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *