Controle op lozingen in polder Nootdorp

De glastuinbouw hecht zelf ook veel belang aan een duurzaam imago.

Het Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht gaan in de komende weken controleren of de glastuinbouw in de polder van Nootdorp geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen lozen op het oppervlaktewater. De kwaliteit van het water wordt in de komende periode 24 uur per dag en 7 dagen per week met intensieve metingen in de gaten gehouden. Ook krijgen alle glastuinbouwbedrijven in het gebied een controleur op bezoek.

De controles worden gehouden in het kader van de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Daar is Delfland vijf jaar geleden mee begonnen, en dat programma is succesvol gebleken. De polder van Nootdorp is het dertiende glastuinbouwgebied waar Delfland en LTO Glaskracht samen met de ondernemers aan de slag gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit.

Woensdagavond is er eerst een informatiebijeenkomst voor de tuinders. Daarin worden ze geïnformeerd over het grote belang van het verbeteren van de waterkwaliteit. Lozingen en lekstromen vanuit kassen op sloten en vaarten moeten daarom worden tegengegaan.

Niet meteen optreden

Als bij de gebiedsgerichte controles blijkt dat bepaalde tuinders toch bewust of onbewust lozen op het oppervlaktewater, dan wordt niet meteen met sancties opgetreden. Samen met de ondernemers wordt eerst gekeken hoe zo’n probleem kan worden opgelost. Bij de gebiedsgerichte aanpak in andere gebieden is al gebleken dat dat goed werkt en dat bedrijven ook bereid zijn om mee te werken aan schoner water.

Volgens hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Delfland hecht de sector zelf ook veel belang aan een duurzaam imago. De tuinders hebben er ook zelf belang bij dat bestrijdingsmiddelen niet in sloten en vaarten terecht komen. Als blijkt dat bestrijdingsmiddelen in te hoge concentraties in het water worden aangetroffen, dan kan dit uiteindelijk leiden tot een verbod op het gebruik ervan.

Ter Woorst: “De ondernemers hebben dan minder middelen beschikbaar om plagen te bestrijden en hun teelt gezond te houden. Een enkele lozing kan al grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk de hele sector meedoet.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *