Corporatie wil dolgraag bouwen

Lucas de Boer tegen de gemeenteraad: Verkoop ons de grond, dan gaan wij aan de slag.

Woningcorporatie Rondom Wonen staat te trappelen om in Pijnacker-Nootdorp aan de slag te gaan met het bouwen van enkele honderden sociale huurwoningen. Ook andere corporaties willen dat graag. En wat Rondom Wonen betreft moet er snel begonnen worden, want er is geen tijd te verliezen, betoogde directeur Lucas de Boer donderdagavond als inspreker in de vergadering van de gemeenteraad.

De Boer hield de gemeenteraad voor dat er een dusdanig grote schaarste is aan goedkope huurwoningen, dat mensen met een modaal inkomen de gemeente nu noodgedwongen verlaten, terwijl de wachttijd voor een sociale huurwoning elke maand verder oploopt.

Juist nu is er een goede mogelijkheid om veel goedkope huurhuizen te bouwen. De corporaties krijgen een subsidie van 25.000 euro per woning, en ook kan er door de lage rente goedkoop geleend worden om nieuwbouw te financieren. Daarom moet het ijzer gesmeed worden nu het heet is. Gemeente, verkoop ons de gronden die we nodig hebben en wij gaan meteen aan de slag, zo luidde het betoog van de directeur van Rondom Wonen.

Woonvisie

De Boer deed zijn oproep in de gemeenteraad voorafgaand aan de bespreking van de concept Woonvisie, die het college aan de raad heeft voorgelegd. Ook in die visie wordt aangegeven dat het hard nodig is om in de komende jaren veel sociale huurwoningen te bouwen, maar daarnaast ook huizen voor senioren en voor starters op de woningmarkt.

Pijnacker-Nootdorp heeft voor de komende jaren al zo’n 2100 nieuwe woningen in de planning staan. Daar zullen dan ook goedkope huurwoningen bij zijn. Bovenop de al geplande nieuwbouw denkt het college dat er tot 2040 nog zo’n vierduizend huizen extra moeten worden gebouwd. Niet in het groen, maar wel op enkele locaties waar nu verouderde kassen staan, vindt het college.

Eigen inwoners

Niet alle fracties in de gemeenteraad zijn voorstander van zo’n grote uitbreiding van het areaal. Trots, maar vooral ook de Partij voor de Dieren, willen alleen nog maar voor de eigen inwoners bouwen en niet ook voor woningzoekenden uit de regio. Maar wethouder Frank van Kuppeveld maakte duidelijk dat dat helemaal niet kan. De gemeente moet zich aan de wet houden en ook aan de regionale woningmarkt. En voor de koopwoningen die er in de komende jaren bij zullen komen geldt ook nog de vrije marktwerking. De gemeente kan niet bepalen dat die huizen alleen aan de eigen inwoners kunnen worden verkocht, aldus Van Kuppeveld.

Desondanks liet Annemieke Hulsbergen van de Partij voor de Dieren alvast weten, volgende week bij de besluitvormende vergadering met een amendement te zullen komen om uitsluitend nog voor de eigen inwoners te bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *