Cultuurhuis komt er wel, maar waar en hoe?

Verschillende fracties willen het nieuwe Cultuurhuis het liefst in het winkelcentrum, misschien zelfs in het Witte Huis.

Het voorstel om 470.000 euro uit te trekken voor verder onderzoek naar de twee voorkeurslocaties voor een Cultuurhuis in het centrum van Pijnacker en om daarna een architect het plan verder uit te laten werken, zal het volgende week in de gemeenteraad vrijwel zeker niet halen. In de oordeelvormende vergadering van donderdagavond was wel te beluisteren dat zo’n Cultuurhuis er in een of andere vorm zal komen. Vrijwel alle fracties lieten weten dat ze zo’n sociaal-cultureel centrum willen. Maar op welke plek, welke functies er in komen en hoe groot het moet worden: daar zijn nog veel vragen over.

In de raadsvergadering buitelden de fracties donderdag haast over elkaar om aan te geven dat het echt belangrijk is dat er een ruimte komt voor kunst en cultuur, het verenigingsleven en allerlei andere activiteiten. Een dorpshuis, noemde Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) het. Maar daarnaast liep de discussie behoorlijk uiteen, al was wel een grote lijn te ontdekken in de behoefte aan meer duidelijkheid wie straks het gebouw zullen gebruiken. Duidelijkheid die juist uit de verdere uitwerking van de plannen zal moeten komen, betoogde portefeuillehouder cultuur Francisca Ravestein.

Witte Huis

Verschillende fracties zijn er nog niet van overtuigd dat de twee locaties die het college heeft voorgesteld, de huidige plek van Buurt & Zo en de braakliggende grond van het Oranjepark naast het bestuurscentrum, optimaal zijn voor de bouw van zo’n Cultuurhuis. Het CDA zou veel liever zien dat dat gebouw in het ‘echte’ centrum van Pijnacker komt, betoogde fractievoorzitter Janneke Verwijmeren, namelijk in het winkelcentrum. Dát zou pas een echte versterking van het centrum zijn. Ze probeerde de toezegging los te krijgen dat nog een keer wordt onderzocht of het mogelijk is om het Witte Huis te gebruiken. Dat zou volgens haar kunnen worden uitgebreid: aan de achterzijde van het gebouw is daar ruimte voor. Ook Progressief Pijnacker-Nootdorp wil daar wel onderzoek naar.

Maar Francisca Ravestein ziet er niets in om dat opnieuw te laten onderzoeken. Dat is al gedaan, betoogde ze. Het bureau Berenschot heeft naar alle mogelijke alternatieven gekeken, ook naar het Witte Huis. Dat is te klein en de gemeente zou het dan eerst ook nog moeten verwerven. “We kunnen daar nog wel een A4’tje aan wijden, maar de uitkomst zal echt niet anders zijn”, liet ze weten. Verwijmeren kon ze echter niet overtuigen. “Als er nog eens een deskundige naar kijkt en die zou concluderen dat het wel kan, dan zou dat een enorme verrijking van het centrum van Pijnacker zijn”, vond ze.

Onvoldoende rijp

De locatie van Buurt & Zo is een van de plekken die het college nader wil uitwerken.

Voor de VVD is nog niet duidelijk wat voor gebouw er moet komen. Van den Heuij noemde het voorstel van het college ‘onvoldoende rijp om nu een besluit over te nemen’. Hij wees op naar de vele vragen die er in bijna alle fracties leven. Ook Damiën van Herk (Eerlijk Alternatief) wil eerst meer weten over de behoefte van de inwoners. “Onze fractie is zeker voorstander van een Cultuurhuis, maar ons is nog niet duidelijk wat voor gebouw. Het onderzoek dat is gedaan is niet meer actueel en het aanvullende onderzoek bevatte wat ons betreft teveel sturende vragen.” Van Herk vroeg zich ook af: “Waarom deze haast?” Waarop Minderhoud (Gemeentebelangen) verzuchtte: “Elke keer weer uitstel, uitstel, uitstel…. We snappen dat niet.”

Duidelijk is dat er volgende week verschillende voorstellen op tafel zullen komen om het plan van het college aan te passen. Daar zal ook het voorstel bij zitten om toch nog aanvullend onderzoek te doen voor er een besluit wordt genomen over het voorbereidingskrediet. Wat D66 betreft hoeft dan alleen naar de locatie van Buurt & Zo te worden gekeken.

Geen twijfel

Janneke Verwijmeren (CDA) had wel een boodschap voor de vele briefschrijvers die in de afgelopen dagen hebben geprobeerd om de raad te overtuigen van de noodzaak van het Cultuurhuis. “Ik hoop dat het culturele veld en het verenigingsleven in ieder geval heeft gehoord dat nagenoeg alle fracties voorstander zijn van een sociaal-cultureel centrum. Daar is geen twijfel over. Alleen hoe en wat, daar gaan we in de komende week nog met een paar partijen over van gedachten wisselen.”

2 reacties op “Cultuurhuis komt er wel, maar waar en hoe?”
  1. Waarom de voormalige Rabo in het centrum niet terug kopen en ombouwen naar cultuurcentrum inclusief bieb enz. Met als uitruil de huidige locatie bieb voor compenserende woningbouw naar ABB als eigenaar van de huidige ex Rabo. Parkeren in bestaande garage, horeca rondom aanwezig, inclusief plein voor buiten activiteiten Cultuurcentrum. Zo ingewikkeld hoeft allemaal niet te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *