D66 wil snel af van energiekosten

Lijsttrekker Peter Hennevanger licht in de Drie Heeren het nieuwe verkiezingsprogramma toe.

D66 in Pijnacker-Nootdorp wil zo snel mogelijk naar een situatie waarbij inwoners geen energiekosten meer hebben. Ook moeten alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn, dus niet meer energie gebruiken dan ze zelf kunnen produceren. Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66, dat zaterdagmiddag is gepresenteerd in De Drie Heeren in Pijnacker.

Lijsttrekker Peter Hennevanger van D66 reikte zaterdag het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma uit aan Ted Jas, een van de oudste leden van de afdeling en voormalig lid van de gemeenteraad van Pijnacker.

Het nieuwe verkiezingsprogramma, met goed wonen, goede zorg en goed onderwijs als belangrijkste speerpunten, is volgens Hennevanger op veel onderdelen concreter dan de editie van vier jaar geleden. “We krijgen steeds meer ervaring en ik vind dat je dat in dat programma goed terug kunt lezen.” 

Toch vmbo-school

Wat onderwijs betreft schrijft D66 in het programma dat er toch behoefte is aan een  vmbo-school voor een basis- en een kaderberoepsgerichte leerweg. In het hoofdstuk over wonen besteedt D66 aandacht aan het belang van duurzame en energiezuinige woningen, die ook zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn. Ook vindt de partij dat er meer variatie moet komen in woningtypes voor gezinnen met en zonder kinderen, singles, starters en ouderen die langer thuis blijven wonen. Verder moeten er voldoende woningen komen voor jongeren en senioren.

Bij het onderwerp Zorg & Welzijn zet D66 zich er de komende vier jaar voor in dat zorgvrager centraal moet staan, bijgestaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner of mantelzorger. Ook moet zorg laagdrempelig en bereikbaar zijn, zonder ingewikkelde formulierenstromen of onduidelijke procedures via de computer.

Taal leren

In het  verkiezingsprogramma krijgt de groep statushouders extra aandacht. Zij moeten zo snel mogelijk geholpen worden om zich te kunnen redden in onze gemeente, vindt D66. Zo is het belangrijk om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Van de statushouders mag dan wel een tegenprestatie worden verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk.

Met de realisatie van de Oostelijke Randweg en de Verlengde Komkommerweg zijn volgens D66 in de komende jaren geen nieuwe wegen meer nodig. Wel wil de partij dat het netwerk van fietspaden fijnmaziger wordt.”Ons motto: iedereen die in Pijnacker-Nootdorp woont moet binnen tien minuten op de fiets in het groene buitengebied kunnen zijn.”

Ted Jas krijgt het eerste exemplaar van het nieuwe verkiezingsprogramma uit handen van lijsttrekker Peter Hennevanger (links)

Een van de D66-leden was per bakfiets naar de Drie Heeren gekomen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *