De natuur terug in het dorp

De natuur moet weer meer terug in de bebouwde kom, vindt de gemeente.

Stadsecoloog Michel Barendse vertelt maandagavond over het beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om ervoor te zorgen dat de natuur terugkomt in de bebouwde kom. Hij geeft hierover voorlichting tijdens een bewonersbijeenkomst in Pijnacker-Noord. Dat is meteen de ledenvergadering van de bewonersvereniging, maar ook niet-leden zijn daar welkom.

Barendse vertelt over het plan ‘De natuur op de kaart’, dat bedoeld is om via zogenaamde verbindingszones de natuur meer in het dorp te krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om gemeentelijk groen, maar bijvoorbeeld ook om de achtertuinen van de woningen in de wijk. Hij gaat ook in op vragen over de boomstobben bij de waterplas aan de Groen van Prinstererlaan en de ruig grasgebieden in de wijk.

De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds in gebouw de Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Voor de pauze is de ledenvergadering, met onder andere de jaarstukken en een bestuursverkiezing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *