Denksport Huys op losse schroeven

B & W vindt het financieel risico voor een gemeentegarantie voor de aankoop van het voormalige rouwcentrum onacceptabel.

De vestiging van het Denksport Huys in het voormalige rouwcentrum van De Laatste Eer in Pijnacker-Noord staat op losse schroeven. Het college van B & W voelt er niets voor om garant te staan voor de lening die nodig is voor de aankoop, verbouwing en inrichting van het pand. Volgens B & W loopt de gemeente een onacceptabel financieel risico met het afgeven van een gemeentegarantie.

Het Denksport Huys zou worden gevormd door de Pijnackerse bridgeverenigingen PBC en BC Multi Bridge. Die willen samen een stichting oprichten, ‘Pijnackers Denksport Huys’, die eigenaar wordt van het bridgecentrum op de hoek van de Thorbeckelaan en de Schoutenlaan. Om dat te kunnen realiseren is er echter wel flink wat geld nodig, namelijk een bedrag van € 740.000. Hiervoor wil het bestuur een hypothecaire lening afsluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank. Dat kan alleen als de gemeente Pijnacker-Nootdorp bereid is om een gemeentegarantie af te geven.

Geen eigen vermogen

Het college van B & W voelt daar dus niets voor. De nieuwe stichting heeft geen eigen vermogen en wil de volledige aankoop van het pand, de inrichting, de verbouwing en de bijkomende kosten met de lening financieren. De vertegenwoordigers van de bridgeverenigingen hebben in een gesprek op het gemeentekantoor laten weten dat het voor hen zeer lastig is om eigen vermogen in te brengen. Op basis daarvan vindt het college het financiële risico te groot. En het voorkomen van risico’s voor de gemeente weegt zwaarder dan het publieke belang dat met de garantiestelling is gediend, vindt wethouder Peter Hennevanger (Financiën).

Penningmeester Bert van de Mosselaar van BC Multi Bridge is teleurgesteld over de opstelling van het college, maar volgens hem staat er nog geen definitieve streep door het plan. “Ik had het wel een beetje verwacht, op basis van het cijfermateriaal dat we hebben aangedragen bij de aanvraag van de gemeentegarantie. Maar de tijd is inmiddels weer een beetje verder, en we denken met een herzien businessplan een nieuwe aanvraag wel gehonoreerd te krijgen.”

Waar zijn optimisme op is gebaseerd zegt Van de Mosselaar niet precies, maar hij geeft wel aan een ‘passende oplossing’ te hebben gevonden voor het feit dat de stichting geen eigen vermogen heeft. “We denken dat we met de nieuwe plannen voldoende dekking hebben.”

Slecht nieuws

Dat er geen zekerheid is over de gemeentegarantie vindt Joop van den Berg, voorzitter van wijkvereniging Pijnacker-Noord, slecht nieuws. De wijkvereniging heeft in de afgelopen maanden goede contacten opgebouwd met de bridgeverenigingen en er liggen al mooie ideeën over medegebruik van het pand. Aan de aanvankelijke bezwaren die de bewoners hadden uit angst voor parkeerproblemen is door de bridgeverenigingen tegemoet gekomen. Er ligt een intentieverklaring om in het huishoudelijk reglement van de stichting bepalingen op te nemen die verkeersoverlast door leden van de verenigingen moeten voorkomen.

Daarnaast wil de wijkvereniging allerlei sociale activiteiten voor de buurt op touw zetten, die prima in het Denksport Huys zouden passen tijdens de uren dat dit door de bridgers toch niet wordt gebruikt.

Het zou heel goed
zijn voor de sociale
cohesie in de wijk

Joop van den Berg vindt dat de gemeente verder moet kijken dan alleen de financiering van het gebouw. Hij vindt het absoluut noodzakelijk dat er een ontmoetingscentrum in de wijk komt. “Dat zou heel goed zijn voor de sociale cohesie in de wijk. Er staan hier zo’n 2000 woningen, dus bij een gemiddelde bezetting heb je het al gauw over zesduizend inwoners. En Pijnacker-Noord heeft met alle hoogbouw ook het hoogste percentage aan sociale huurwoningen. Er wonen hier veel oudere mensen die niet mobiel genoeg zijn om naar Buurt & Zo in het centrum van Pijnacker te gaan.”

Past perfect

Medegebruik van het denksportcentrum zou voor de wijkvereniging uitstekend zijn. “We denken voorlopig aan twee ochtenden per week. Dat zou perfect passen. Andere plekken in de wijk waar we activiteiten kunnen organiseren zijn voor ons niet beschikbaar. Ja, we kunnen terecht in De Acker, maar dan moeten we een commercieel tarief betalen. Dat is niet haalbaar. En de Schakelaar rekent voor derden ook commerciële tarieven. Daarom zou de samenwerking met de bridgeverenigingen ideaal zijn.”

Voor de wat langere termijn zou het Denksport Huys ook een oplossing kunnen bieden voor het succesvolle Repair Café. Dat maakt nu gebruik van basisschool de Schatkaart, maar die school wordt op termijn samengevoegd met de Jozefschool. Het huidige schoolgebouw van de Schatkaart wordt dan afgebroken, en dan staat dus ook het Repair Café op straat.

Steun van de raad

Van den Berg vestigt zijn hoop nu op de gemeenteraad. Misschien dat de raadsleden breder dan alleen het financiële belang willen kijken, zegt hij. Ook Bert van de Mosselaar hoopt op steun van de raad. Hij maakt donderdagavond in elk geval gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering om aandacht voor het probleem te vragen.

Ook wat het college van B & W betreft is de raad aan zet. Bij een besluit over een gemeentegarantie van meer dan 250.000 euro moet de gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Daarom is het voornemen van B & W om de garantie niet af te geven nu aan de raad voorgelegd. Pas als die aan uitspraak over heeft gedaan wordt een definitief besluit genomen.

De bridgeverenigingen maken nu gebruik van het Parochiehuis, maar ze willen graag een eigen denksportcentrum.

Een opmerking bij " Denksport Huys op losse schroeven"
  1. Zolang jullie niets zwart op wit hebben staan van eventuele gegadigde die gebruik willen maken van het pand geef ik de gemeente gelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *