Dit zijn de scenario’s

De ontwikkelingsplannen voor het Hart van Nootdorp bestaan uit drie elementen:

  • Nieuwbouw voor de verouderde Jan Janssen-sporthal
  • Nieuwbouw voor het Integraal Kindcentrum Regenboog
  • Een intensief woningbouwprogramma, dat voor een belangrijk deel gericht is op senioren

Het gebied waarin dit allemaal moet worden ontwikkeld bestaat uit drie locaties:

  • Locatie A: de plek van de huidige Jan Janssenhal
  • Locatie B: de locatie van de oude brandweerkazerne en de naastgelegen kinderopvang Klauterbeer
  • Locatie C: de huidige locatie van het Kindcentrum Regenboog

De twee scenario’s die nu zijn onderzocht, laten verschillen zien bij de invulling van de locaties A en B. In beide varianten blijft locatie C hetzelfde: hier komen na afbraak van de oude Regenboogschool twee woongebouwen. De eerste komt op de hoek van de Joningin Julianastraat en de Meidoornlaan en krijgt vier lagen met een accent naar vijf, en de andere krijgt een carrévorm met een gezamenlijke binnenruimte en drie tot vier bouwlagen.

Scenario 1

Scenario 1: kindcentrum, sporthal en woningen in een groot multifunctioneel complex.

Dit is de variant die het college van B & W aanvankelijk aan de gemeenteraad had voorgesteld. Op locatie B komt één gecombineerd gebouw, waarin sporthal, integraal kindcentrum en woningen zijn ondergebracht. Het multifunctionele gebouw krijgt een prominente en behoorlijk massieve plek aan de Koningin Julianastraat.

Het gebouw krijgt aan de zijde van Mercato vijf bouwlagen en neemt in de richting van de Meidoornlaan in hoogte af naar twee lagen. In deze variant passen er ongeveer 85 woningen in het gebouw.

In dit scenario wordt voor het parkeren deels gebruik gemaakt van de parkeerruimte onder het Mercatogebouw en daarnaast van parkeerplekken binnen de bouwlocatie en op bestaande vakken langs de straat. Voor het kindcentrum moet rekening gehouden met ‘Zoen en Zoef’, zoals Kiss & Ride tegenwoordig wordt genoemd: het per auto afzetten en later weer ophalen van de kinderen dus.

Bij deze variant wordt de plek van de oude Jan Janssenhal tijdelijk ingericht als openbare ruimte en groen voor de buurt. Mogelijk kan er later aan deze locatie nog een andere bestemming worden gegeven.

Scenario 2

Scenario 2: Nieuwe sporthal op locatie A, kindcentrum en wooncomplex op locatie B.

In deze variant, die op last van de gemeenteraad is onderzocht, maken de oude Jan Janssenhal en de naastgelegen voetbalkooi op locatie A plaats voor de nieuwe en grotere Jan Janssenhal. De ingang van de sporthal komt aan de zijde van de bestaande parkeerplaats. Rond het gebouw komen loopzones langs de sportvelden en ruimte om fietsen te parkeren.

Op locatie B, dus die van de brandweerlocatie en de naastgelegen kinderopvang, komen twee losstaande gebouwen, met daartussen en omheen speelpleinen, fietsparkeerplaatsen en groen. In het ene gebouw, op de hoek van de Koningin Julianastraat en de Meidoornlaan, komt dan het nieuwe Kindcentrum Regenboog met twee bouwlagen.

Het tweede gebouw is het wooncomplex. Dat krijgt een carrévorm met een gemeenschappelijke binnenruimte. De entree komt aan de kant van Mercato. In deze variant kunnen er ongeveer 110 woningen worden gerealiseerd.

Parkeren is nog wel een uitdaging, Voor de grotere sporthal moeten er 25 extra parkeerplaatsen komen. Waar die kunnen worden gevonden is nog niet duidelijk. Voor het kindcentrum (ook ‘Zoen en Zoef’) en voor de woningen wordt opnieuw deels de parkeerruimte van Mercato gebruikt, en daarnaast parkeerruimte binnen de bouwlocatie en op de bestaande plekken op straat.

In dit scenario is voor een periode van zeker twee jaar een tijdelijke sporthal nodig. Die moet dan komen op een deel van locatie B, op de plek waar later het wooncomplex wordt gerealiseerd. De woningen op die locatie zijn daardoor een jaar later klaar dan in het eerste scenario.