‘Dorps’ biedt ruimte aan ondermijning

Op bedrijventerrein doen zich soms ondeugdelijke activiteiten voor, aldus de Rekenkamercommissie.

Het dorpse karakter van Pijnacker-Nootdorp, de informele mentaliteit temidden van de grote steden, biedt criminelen de kans op ondermijning, dus de vermenging van de boven- en onderwereld. De goede ontsluiting, de uitgebreide glastuinbouwgebieden, een aantrekkelijk ondernemersklimaat en dus ook het ‘dorpse’ bieden hiervoor kansen aan de georganiseerde criminaliteit.

Die waarschuwing wordt gedaan door de Rekenkamercommissie van Pijnacker-Nootdorp, het onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar het gemeentelijk beleidsstuk en de uitvoering daarvan. De Rekenkamer is vorig jaar oktober begonnen met een onderzoek om de ondermijning in de gemeente beter in beeld te krijgen. In het rapport, dat in december wordt besproken in de gemeenteraad, staan verschillende aanbevelingen om ondermijning aan te pakken.

Drugsdealers

Uit het onderzoek komen vooral criminele kansen naar voren, meer dan concrete criminele netwerken en praktijken die zich in de gemeente zouden voordoen. Toch zijn er wel aanwijzingen die duiden op ondermijnende activiteiten. De Rekenkamercommissie noemt onder meer ondeugdelijke activiteiten op bedrijventerreinen, illegaliteit in huurwoningen in Nootdorp, de huisvesting van een omvangrijke groep arbeidsmigranten en mobiele drugsdealers die vanuit de regio naar Pijnacker-Nootdorp komen.

“Uit het onderzoek komen overigens geen actuele voorbeelden naar voren van ondermijnende (rechts)personen die lokaal politiek-bestuurlijke invloed uitoefenen”, staat in het rapport.

Prioriteit

De Rekenkamer vindt dat de aanpak van ondermijning onverminderd prioriteit bij politiek en bestuur moet houden. De aanpak daarvan zou na de komende gemeenteraadsverkiezingen een prominente plek moeten krijgen in een politiek akkoord of een collegeprogramma, adviseert de onderzoekscommissie. Er zou ook meer bewustzijn moeten komen bij een breed publiek om ondermijning te kunnen herkennen.

Verder moet er meer aandacht komen voor de aanpak van bedrijventerreinen, de huisvesting van arbeidsmigranten, het tegengaan van arbeidsuitbuiting onder arbeidsmigranten en sociale vraagstukken en illegaliteit in huurwoningen in Nootdorp. 

Ondermijning is een probleem dat overal speelt. Omdat criminelen gebruik maken van de diensten van de bovenwereld, het legale deel van de samenleving, raken onder- en bovenwereld met elkaar verweven. Daardoor beïnvloeden criminelen de samenleving en nemen de veiligheid en de leefbaarheid af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *