Raadslid EA: ‘Niet vrij in onze keuze’

Manuela Bijl (Eerlijk Alternatief)

Gemeenteraadslid Manuela Bijl (Eerlijk Alternatief) is boos over de bewering in de zitting van de Raad van State maandag, dat de gemeenteraad volledig vrij is geweest om te kiezen uit de varianten voor de nieuwbouw op de Rabolocatie op het Raadhuisplein. Dat klopt van geen kanten, vindt ze, omdat de raad niet alle opties heeft gezien.

Bijl zegt dat haar fractie altijd al het gevoel had dat er helemaal geen sprake was van een vrije keuze. “De vorige wethouder Van Staalduine had in vertrouwen wel een aantal opties voorgelegd, maar daar mochten we naar buiten toe niets over zeggen. Wij hadden graag alle doorrekeningen willen zien. Misschien had een andere variant de gemeente geld gekost, maar we hebben als raad nooit de keuze gehad of we daar dan geld voor wilden uittrekken of niet.”

Het raadslid wint zich nogal op over opmerkingen van de vertegenwoordiger van de gemeente bij de zitting voor de Raad van State. Die had onder andere gemeld dat de gemeenteraad ‘zich niet herkent’ in de suggestie, dat de keuze voor het bouwplan niet open tot stand zou zijn gekomen. “Hoe kan hij dat nou namens de gemeenteraad zeggen? Ik vind dat niet kunnen; we zijn daar helemaal niet over geraadpleegd.” Eerlijk Alternatief is het ook oneens met het betoog dat de gemeenteraad niet onder druk zou zijn gezet door projectontwikkelaar ABB.

Dreigement

Of ABB daadwerkelijk een financiële claim bij de gemeente heeft neergelegd als zou worden gekozen voor een ander bouwplan, zoals de appellanten beweerden tijdens de zitting van de Raad van State, is naar buiten toe nooit duidelijk geworden. Wel dreigde de projectontwikkelaar in mei 2018 met een gang naar de rechter, als er nog meer vertraging zou optreden bij het realiseren van de bouwplannen.

Een jurist die optrad namens ABB wees de gemeenteraad in de inspraakronde van de raadsvergadering op de verplichting om op grond van de gesloten realisatieovereenkomst mee te werken aan de bouwplannen voor de Rabolocatie. “Van u als gemeenteraad mag worden verwacht dat u zich aan uw verplichtingen houdt, want anders zullen we niet aarzelen om naar de rechter te stappen”, zei de vertegenwoordiger van ABB bij die gelegenheid.

Een maand later werd de druk nog verder opgevoerd, toen ABB in een juridische brief bij zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan er bij de raad op aandrong om mee te werken aan het bouwplan van de projectontwikkelaar. In de brief werd ook gewezen op de ‘aanzienlijke financiële schade’ die ABB zou lijden omdat de gemeente de verplichtingen uit de eerder gesloten overeenkomst niet na was gekomen.

Een reactie op “Raadslid EA: ‘Niet vrij in onze keuze’”
  1. Eigenlijk vreemd dat je bij een instituut als de Raad van State, waar (bestuurs)recht wordt gesproken, geen eed of belofte behoeft af te leggen.
    Bij een strafrechtzaak zou dit al gauw een gevalletje van meineed zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.