EA: Vervuilers steviger beboeten

Sommige bewoners nemen niet de moeite om een stukje te lopen als een ondergrondse container vol is.

Mensen die de straat vervuilen door bijplaatsing van allerlei troep bij containers of door het dumpen van grof afval moeten steviger worden beboet. Daarvoor pleitte raadslid Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) donderdagavond in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad. “Het dumpen van afval wordt echt schering en inslag. We moeten daar meer op ingrijpen”, aldus Van de Gevel. 

Burgemeester Ravestein was het met het raadslid eens dat het dumpen van allerlei troep op straat erg kwalijk is. De burgemeester zei tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan dat er ook nu al geregeld wordt beboet. “Dat blijkt ook uit het feit dat er geregeld bezwaarschriften tegen zo’n boete binnenkomen omdat mensen beweren dat dat hun spullen niet waren die op straat stonden.”

Gedragsaspect

Het college van B & W beantwoordde donderdag ook de schriftelijke vragen die de fractie van de Partij van de Dieren in december had gesteld over het bijplaatsen van troep bij de ondergrondse afvalcontainers. Dat is vaak een ‘gedragsaspect’, dat de gemeente probeert te beïnvloeden met geregelde communicatie. Maar het kan ook een gevolg zijn van volle afvalcontainers.

Containers kunnen sneller vol raken dan verwacht, waardoor bewoners het afval naast de container plaatsen. Avalex kan haar inzamellogistiek nu nog onvoldoende snel aanpassen op een wisselend afvalaanbod op een locatie”, schrijft het college. Als het goed is komt hier een oplossing voor door de vulgraadsensoren, die de afvalverwerker bij elke container gaat aanbrengen. Die sensoren zullen er toe bijdragen dat containers op tijd worden geleegd, hoopt het college.

  1. Jammer dat er niet is gepleit voor het maandelijks GRATIS ophalen van het grofvuil. Nog steeds moeten mensen óf hun grofvuil zelf wegbrengen óf voor € 25,- op laten halen. Die € 25,- is en blijft voor een hoop mensen toch veel geld. Buurgemeente Den Haag heeft daarentegen wél een gratis ophaalservice voor grofvuil.
    Ik blijf me hier over verbazen.

  2. Het is een illusie om te denken dat vulgraadsensoren dit probleem kunnen verhelpen. Een sensor geeft alleen een signaal, maar het vergt een “menselijke” opdracht om dan tot (extra) leging over te gaan. De praktijk laat momenteel zien dat Avalex onvoldoende prikkels heeft om op tijd te legen, laat staan huidige ledigingsfrequenties op te hogen.

Laat een reactie achter op Dennis Hendriks Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *