Een slim potje voor de rentelasten

Pijnacker-Nootdorp gebruikt een slimme boekhoudkundige constructie om de begroting voor de komende jaren sluitend te maken met een deel van de opbrengst van de aandelen van Eneco. Dat mag niet rechtstreeks, omdat het Enecogeld een eenmalige post is en eenmalig geld mag volgens de begrotingsregels van het Rijk niet worden gebruikt om structurele (dus: meerjarige) tekorten af te dekken.

Wat wel mogelijk zou zijn is om vanuit de algemene reserves een deel van de leningen af te lossen die de gemeente heeft uitstaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dat scheelt rentelasten op de begroting. Maar de BNG stemt daar niet zomaar mee in. Oversluiten van de leningen mag wel, tegen de lagere rente die nu van toepassing is. De BNG rekent dan een forse boeterente en administratieve lasten die in een keer moeten worden betaald, vanwege de rente die de bank in de komende jaren mis zou lopen.

Zonde van het geld

Die hoge boeterente is zonde van het geld, vindt de gemeente, dus oversluiten van de leningen wil wethouder Hennevanger liever niet. Maar daarmee loopt de gemeente wel de lagere rentelasten mis die dan mogelijk zouden zijn. Dat zou gaan om forse bedragen: respectievelijk 2,2 miljoen in 2021, 1,9 miljoen in 2022 en 1,6 en 1,3 miljoen in de jaren daarna.

Met het verschil tussen de hoge rente die de gemeente nu betaalt en de lagere rentelasten die bij oversluiten zou ontstaan, had de gemeente mooi de tekorten in de begroting kunnen wegwerken die voor de komende jaren waren voorzien.

En daar komt dan de boekhoudkundige constructie tevoorschijn die nu wordt toegepast. Een deel van de algemene reserve, 10,8 miljoen, wordt in een speciale bestemmingsreserve gestopt. In de komende jaren wordt uit dit potje telkens het bedrag onttrokken dat de gemeente aan de rente op de leningen moet betalen. Op die manier kan eenmalig geld tóch structureel worden ingezet als dekking van de begroting.

Het mág

Pijnacker-Nootdorp zegt goed te hebben uitgezocht of deze boekhoudkundige constructie is toegestaan. De commissie BBV, die toezicht houdt op het Besluit Begroting en Verantwoording, stemt ermee in, dus het mág. Kapitaallasten (rente en aflossing) mogen structureel worden gedekt uit de reserves. De provincie, die toezicht houdt op de gemeentelijke begrotingen, moet daar nog mee instemmen, maar er zijn signalen dat ook de provincie daarmee akkoord gaat. Later volgt daarover het definitieve oordeel.

Inmiddels zijn er ook andere gemeenten die de Enecogelden op een soortgelijke manier inzetten om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.

Lees ook: Pittig debat over besteding Enecogelden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *